Nowe znaleziska w Kołacie

Groby przedstawicieli kultury łużyckiej oraz zabytki z epoki wpływów rzymskich znaleźli archeolodzy podczas trzynastego sezonu badań na stanowisku nr 2 w miejscowości Kołat-Rybniki w powiecie lipnowskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Fot. z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Kołacie, 2014 r., fot. P. Sobczyk

Jedno z tegorocznych znalezisk na terenie łużyckiego cmentarzyska. Fot. P. Sobczyk

W tym roku archeolodzy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, których pracami kieruje Paweł Sobczyk, badali trzy spośród czterech członków tego rozległego stanowiska.

Badania przyniosły kolejne dziewięć grobów ciałopalnych na terenie cmentarzyska kultury łużyckiej
z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (ok.1000-700 p.n.e.). Zwiększyło to liczbę odkrytych pochówków do 115. Na tym obszarze badacze znaleźli także luźny materiał zabytkowy z przykrytej łużyckim cmentarzyskiem osady (obozowiska?) kultury trzcinieckiej ze środkowego okresu epoki brązu (ok. 1400 p.n.e.)

Archeolodzy pracowali również na terenie osady z okresu wpływów rzymskich (I-V w.), gdzie dokończyli rozpoczętą w 2013 r. eksplorację owalnej półziemianki z przęślikami i dużą ilością ceramiki naczyniowej oraz odkryli kolejne luźne palenisko i szereg nieokreślonych pod względem funkcji jam z niewielką ilością materiału kulturowego.

Osiągnięcia tegorocznego sezonu uzupełnia uchwycenie południowo-wschodniego zasięgu osady wczesnośredniowiecznej
z XI w. oraz poszukiwania powierzchniowe na terenie przebadanego już wykopaliskowo cmentarzyska z II w., które zaowocowały znalezieniem kilkunastu luźnych zabytków kultury wielbarskiej.

Badania finansowane były z funduszów Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz ze środków własnych MZKiD we Włocławku. Planowana jest kontynuacja prac w 2015 roku.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 7, średnia ocen: 5,57 na 6)
Loading...