Odkrycie z Pomorza dowodem odwiecznej fascynacji Wielkim Wozem?

Kolejne ślady świadczące o praktykowaniu obrzędów przed 9 tysiącami lat w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim odkryli archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie.

Ostrza cisowe

Ostrza cisowe znalezione nad jeziorem Świdwie. Fot. T. Galiński

Na relikty miejsca, w którym w epoce mezolitu – jak przypuszczają archeolodzy – odprawiano magiczne rytuały, natrafiono w zeszłym roku. Wtedy wewnątrz pozostałości po szałasie odkryto m.in. fragment kamiennego meteorytu. W wakacje kontynuowano wykopaliska. Ponownie okazały się dla naukowców bardzo owocne.

Bolków

Badacze znaleźli pozostałości po dwóch konstrukcjach wykonanych z tyczek sosnowych i osikowych, pierwotnie wznoszących się na wysokość półtora metra. Wewnątrz obu z nich zakopane były pojedyncze zawiniątka złożone z kawałków drewna sosnowego i brzozowego, wiechci trawy – kostrzewy owczej oraz fragmentów kości zwierząt leśnych. Naukowcy wiążą odkrycie ze światem wierzeń.

– Znaleziska te stanowią bardzo wymowny, bezpośredni dowód na to, że wierzenia i obrzędowość społeczeństw mezolitycznych były nierozerwalnie związane ze światem zwierząt i roślin, od których zależał ich byt ekonomiczny. Zawiniątka zawierały najważniejsze elementy ówczesnego środowiska przyrodniczego – mówi PAP prof. Tadeusz Galiński, kierownik badań.

Uwagę naukowców bardziej przykuło inne znalezisko. Obok konstrukcji wykonanych z tyczek sosnowych i osikowych badacze natknęli się na siedem ostrzy cisowych wbitych w podłoże na charakterystycznym planie. Zdaniem prof. Galińskiego może on odzwierciedlać fragment gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy – tzw. Wielki Wóz.

Obok: Plan rozmieszczenia cisowych ostrzy. Rys. T. Galiński

– Astronomiczny charakter odkrycia potęguje fakt obecności na terenie obozowiska w Bolkowie fragmentów meteorytów kamiennych. Oba znaleziska wydają się być potwierdzeniem hipotezy, że szamani w społecznościach mezolitycznych – bo ze śladami ich działalności mamy tu niewątpliwie do czynienia – byli w sposób naturalny zapatrzeni również w gwieździste niebo postrzegane jako szczególny element otaczającego ich świata przyrody – przekonuje naukowiec.

Wykopaliska odbyły się w lipcu i sierpniu przy wsparciu kierownictwa Rezerwatu Przyrody „Świdwie”.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 21, średnia ocen: 5,90 na 6)
Loading...