Odszedł prof. Władysław Filipowiak

Zmarł prof. Władysław Filipowiak, archeolog, wielki znawca Wolina, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Badania archeologiczne w Wolinie zaczął w 1952 r. i kontynuował przez kilkadziesiąt lat. Potwierdziły one bogactwo i wielkość wczesnośredniowiecznego Wolina, utożsamianego z legendarną Winetą oraz Jomsborgiem.

Od 1955 r. był dyrektorem Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, przekształconego później w Muzeum Narodowe. Funkcję tę sprawował do 2000 r. Był też jednym z założycieli Muzeum Regionalnego w Wolinie.

W latach 60. zainicjował prowadzone przez Muzeum Narodowe w Szczecinie badania etnologiczne w Afryce Zachodniej. Ich efektem było m.in. odkrycie Nani, stolicy królestwa Mali.

Doktorat obronił w 1967 r., a tytuł profesora otrzymał 22 lata później.

Ma w dorobku ponad 200 polskich i zagranicznych publikacji z zakresu archeologii, dotyczących m.in. Wolina, Cedyni, Kamienia Pomorskiego, żeglugi słowiańskiej oraz Afryki Zachodniej. Założył rocznik Materiały Zachodniopomorskie, którego był redaktorem.

Informację o śmierci profesora podały 31 marca szczecińskie media. 29 kwietnia obchodziłby 88 urodziny.