Rozstrzygnięcie konkursu: Propozycje Iskier w lutym

Trzy książki z szerokiej oferty Iskier trafią do laureatów naszego konkursu. Prezentujemy listę zwycięzców!

Proszę podać łączną cenę książek – naszych dzisiejszych nagród – w sklepie internetowym Wydawnictwa Iskry. (W odpowiedzi uwzględniamy zniżkę Wydawcy, nie uwzględniamy kosztów przesyłki). 143,10 zł

 

poczetfaraonow

 

Poczet faraonów zawiera życiorysy wszystkich władców, zarówno panujących nad całością ziem egipskich, jak i tych uznawanych na części terytorium. Zgodnie z powszechnie przyjętą tradycją galerię faraonów otwiera portret Menesa, a zamyka sylwetka Kleopatry VII, uważanej za ostatnią władczynię egipską w pełnym tego słowa znaczeniu. Książka przygotowana w sposób naukowy, na podstawie źródeł starożytnych i najnowszych badań archeologicznych, jest jednocześnie lekturą dla każdego, kto interesuje się historią. Z prezentowanych biogramów, napisanych barwnie, tonem opowieści, wyłaniają się pasjonujące dzieje Egiptu, jego sztuki i kultury materialnej, a także obraz życia codziennego.

 

 

 

Praca autorstwa świetnego historyka i znawcy świata starożytnego zawiera sylwetki wszystkich władców epok pryncypatu i dominatu, począwszy od Juliusza Cezara, a skończywszy na Romulusie Augustulusie. Znakomitym uzupełnieniem dzieła jest Kalendarium cesarstwa rzymskiego obejmujące najważniejsze wydarzenia polityczne i militarne tego okresu. Pomoże ono czytelnikowi umiejscowić w czasie fakty przedstawione w części poświęconej sylwetkom władców, zorientować się w przebiegu walk o władzę w państwie, prześledzić rozwój terytorialny imperium i wreszcie jego upadek. Barwnie napisana książka daje pełny obraz cesarstwa rzymskiego.

 

poczetcesarzy

 

3 egz. książek – propozycji Iskier w lutym otrzymują: Krzysztof Kasica (Elbląg), Łukasz Stachowicz (Kraków), Piotr Ruszczyk (Ełk)