Naukowcy podsumują badania archeologiczne w Tyritake

Międzynarodowa konferencja podsumowująca rezultaty wykopalisk prowadzonych od ponad 100 lat na stanowisku Tyritake odbędzie się w dniach 27–28 listopada w Muzeum Narodowym w Warszawie.

tyritake

Widok obszaru kuchni późnorzymskiej z początku jej eksploracji w roku 2010. Źródło: Mat. prasowe MNW

Duża część spotkania – „Tyritake – Antique Site at Cimmerian Bosporus” („Tyritake – antyczne stanowisko nad Bosporem Kimmeryjskim”) – będzie poświęcona badaniom Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake”, która działa od 2008 roku.

Tyritake była antycznym miastem założonym w połowie VI w. p.n.e. na Krymie przez greckich kolonistów z Miletu. Dotychczas udało się odkryć m.in. mury obronne, ślady osadnictwa w postaci zabudowań i instalacji gospodarczych z różnych okresów czy kuchnię z glinianym piecem i pozostałościami naczyń ceramicznych. Natomiast w czasie ostatniego sezonu Polacy zidentyfikowali pierwszą w Tyritake i bardzo rzadko spotykaną w innych miastach regionu warstwę osadniczą z okresu klasycznego. Konstrukcje budowane w tym czasie miały mury wzniesione z cegły suszonej, która jest niezwykle trudno uchwytna w czasie wykopalisk.

Polscy naukowcy z Muzeum Narodowego w Warszawie biorą udział w wykopaliskach w Tyritakie w ramach ukraińskiego programu „Bosporańskie Miasto Tyritake”, którego kierownikiem jest dr hab. Wiktor Nikołajewicz Zińko. Polskim zespołem przewodniczy od 2008 roku dr Alfred Twardecki, kurator Galerii Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW.

– Należy także wspomnieć o działaniach polskich konserwatorów pracujących w ramach naszej ekspedycji na podstawie umowy między MNW a Politechniką Warszawską. Misja konserwatorska kontynuowała w tym roku prace nad zabezpieczeniem wykopu na zimę oraz nad restauracją odsłoniętych przez archeologów fragmentów antycznej architektury – zaznacza dr Twardecki.

W czerwcu 2012 r. podpisano z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy umowę umożliwiająca kontynuowanie Muzeum Narodowemu w Warszawie wykopalisk przez 5 kolejnych lat. Naukowcy nie tylko przeprowadzą prace wykopaliskowe, ale także kompleksowe badanie terytorium miasta pod kątem geologicznym, paleozoologicznym i paleobotanicznym, aby uzyskać kompleksowy obraz warunków życia mieszkańców Tyritake w starożytności. Przewidziane jest także przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, co ma zaowocować stworzeniem parku archeologicznego i lokalnego muzeum poświęconego Tyritake.

„Współpraca archeologiczna nie tylko nawiązuje do chlubnych tradycji poprzedniej ekspedycji archeologicznej MNW pracującej 50 lat temu w Myrmekion (Kercz) pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego, ale stwarza także możliwość pozyskania na wiele lat niezwykle cennych zabytków cywilizacji grecko-rzymskiej a także z czasem utworzenia liczącego się ośrodka badawczego zajmującego się problematyką starożytnego Królestwa Bosporańskiego oraz generalnie – archeologią i historią północnych wybrzeży Morza Czarnego” – przekonują muzealnicy.

Szczegółowe informacje o polsko-ukraińskim programie muzealnej współpracy naukowo-badawczej „Zabytki Bosporu Kimmeryjskiego”, o dotychczasowych rezultatach badań i program konferencji dostępne są na stronie: kercz.mnw.art.pl/pl

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 2, średnia ocen: 5,50 na 6)
Loading...