Wystawa: Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów

Wszystkich, którzy lubią dawne dzieje zapraszamy do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na stałą wystawę archeologiczną „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”. Ekspozycja przygotowana w oparciu o zbiory własne, uzupełnione eksponatami wypożyczonymi z Instytutu Prahistorii UAM,ukazuje prahistorię tego regionu od początków osadnictwa (ok. 12 -10 tys. p.n. e. ) aż po okres wędrówek ludów (V – VI w).Przenosi zatem nas w czasy, w których w Europie nie było jeszcze granic politycznych w dzisiejszym rozumieniu, a pewne cechy kulturowe były jednolite dla wszystkich jej mieszkańców. Przybliża także czasy, w których istniały już pierwsze cywilizacje, a zdobycze z kręgów kulturowych docierały do tzw. Barbaricum czyniąc tam życie ludzkie nie tylko łatwiejszym, ale także przyjemniejszym.

Rekonstrukcja grobu skrzynkowego Aby odbyć tę „swoistą podróż” w czasie wprowadzono nowoczesne metody przekazu dające odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy według indywidualnego zapotrzebowania. Z kolei różnorodne formy multimedialne i interaktywne (np. wirtualna przebieralnia, wirtualny wykop) stwarzają okazję do aktywnego udziału w zwiedzaniu ekspozycji oraz zapewniają komfort w przyjmowaniu treści, szczególnie dla najmłodszych odbiorców. Z kolei parateatralna aranżacja plastyczna oraz liczne rekonstrukcje odtwarzające pradziejowe realia intensywnie wpływają na zmysły widza. Obszar pogranicza Wielkopolski i Pomorza od tysiącleci przejawia ciągłość osadniczą, której materialne pozostałości w postaci różnorodnych artefaktów odkrywają kolejne pokolenia archeologów, z różnych ośrodków. Wykorzystując dawne oraz najnowsze odkrycia archeologiczne przygotowano interaktywną mapę znalezisk z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, do tworzenia, której zaproszono archeologów z różnych ośrodków prowadzących badania na tym terenie. Chcielibyśmy, aby udostępnienie społeczeństwu ekspozycyjnej część zbiorów naszego muzeum przyczyniło się do głębszej edukacji, zwłaszcza młodszego pokolenia oraz przypominało o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Zabytki z epoki brązu
Realizacja wystawy została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorzy: Jolanta Szałkowska – Łoś, Józef Łoś

Przejdź na stronę WWW Wystawy i Muzeum.