Wystawa Archeologiczna Autostrada. Wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem

Muzeum Śląskie zaprasza serdecznie na wystawę prezentującą niezwykłe zabytki, które zostały wydobyte w trakcie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających budowę autostrady A4 na odcinku od Krakowa do Tarnowa. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 7 stycznia 2014 roku. Wystawa realizowana jest pod patronatem Archeowieści.

archeologicznaautostradaKobieta sprzed 7500 lat. Gliniana figurka znaleziona w Modlnicy. Fot. Robert Słaboński

 

Badania archeologiczne wyprzedzające budowę autostrad to jedne z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych. Prace wykopaliskowe prowadzone na niespotykaną wcześniej skalę dostarczyły ogromnej ilości nowych źródeł do poznania dawnych dziejów ziem współczesnej Polski. Jednym z terenów, gdzie natrafiono na dużą ilość pozostałości z dawnych czasów, jest odcinek autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem. Przebadano tam ponad 170 stanowisk archeologicznych ze śladami pradziejowego i nowożytnego osadnictwa, z czego 121 w rejonie Krakowa. Najstarsze z nich pochodzą sprzed około 15 tysięcy lat, najmłodsze z XIX wieku.

Najciekawsze dokonane w tym rejonie odkrycia zostały zaprezentowane na wystawie, przygotowanej przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Wśród ponad 600 eksponowanych zabytków szczególnej uwadze polecamy unikatową, glinianą figurkę kobiety z Modlnicy, której wiek archeolodzy szacują na około 7500 lat; amforę ozdobioną stylizowaną sylwetką ludzką sprzed 6500 lat znalezioną w Targowisku; biżuterię dziewczyny pochowanej około 2900 lat temu u obrębie Krakowa-Bieżanowa; skarb ponad 50 ozdób (bransolety, szpile, zawieszki, guzy oraz napierśnik) ukryty około 2700–2800 lat temu na terenie Aleksandrowic a także z tej samej miejscowości wyposażenie celtyckiego wojownika. Oryginalnym zabytkom towarzyszą liczne plansze prezentujące rezultaty prowadzonych badań oraz nowoczesne rekonstrukcje komputerowe pradziejowych budynków mieszkalnych i założeń gospodarczych.

Prace wykopaliskowe, których rezultaty można podziwiać na wystawie były prowadzone w latach 1997–2010 na podstawie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a wcześniej Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad, powołany na podstawie porozumienia między Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologicznym w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Kuratorzy z ramienia Muzeum Archeologicznego w Krakowie: Albert Zastawny, Justyna Rodak

Kurator z ramienia Muzeum Śląskiego: Małgorzata Kurgan-Przybylska

Przejdź na stronę Muzeum