Wczesnośredniowieczne zabytki z jeziora Łodygowo

Pozostałości dwóch przepraw mostowych zidentyfikowali archeolodzy z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracujący pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Pydyna.

SeaLife DC1400

Przeprawy, których resztki znajdują się na dnie jeziora Łodygowo na Pojezierzu Iławskim, prowadziły na jedną z wysp. Wzmianki o tych obiektach pojawiały się już co prawda w XIX-wiecznych źródłach archiwalnych, a pozostałości pali były widoczne przy bardzo niskich stanach wody, ale dopiero obecne badania pozwoliły na powiązanie przepraw z licznym materiałem archeologicznym pochodzącym głównie z wczesnego średniowiecza.

W trakcie prowadzonych od kilkunastu dni badań archeolodzy odnaleźli wiele fragmentów naczyń ceramicznych oraz liczne kości zwierzęce. Jednak co niepokojące w rejonie przepraw nie było zabytków metalowych, które zazwyczaj występują w takich miejscach. Archeolodzy podejrzewają, że jest to efekt nielegalnej działalności osób wyposażonych w wykrywacze metali, przyciągniętych informacjami o sterczących w dnie palach. W innych rejonach strefy brzegowej archeolodzy natrafili bowiem na pewną liczbę metalowych zabytków.

Wyspy, strefa brzegowa oraz odnalezione mosty będą przedmiotem dalszych badań w najbliższych miesiącach. Archeolodzy planują między innymi zastosować technologie nieinwazyjne w celu poznania struktury dna i ewentualnych dalszych konstrukcji, które może ono kryć.

SeaLife DC1400

W tym roku archeolodzy z Torunia pracują na Pojezierzu Iławskim w ramach wspólnego projektu z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy przy wsparciu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Badania prowadzone są dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Grant kierowany przez prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka zatytułowany „Niedestrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego AZP” jest największym projektem tego typu realizowanym w polskich akwenach śródlądowych.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 11, średnia ocen: 5,73 na 6)
Loading...