Fundacja Archaeologica szuka wolontariuszy

Fundacja Archaeologica rozpoczęła nabór 8 wolontariuszy do udziału w szkoleniach w ramach realizowanego projektu:”Silna organizacja narzędziem w ochronie dziedzictwa archeologicznego” dofinansowanego ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

plakat1

(kliknij plakat, by powiększyć)

Fundacja Archaeologica rozpoczęła swoja działalność w 2012 roku. Z woli Fundatorów Fundacja od samego początku współpracuje z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wśród osób zaangażowanych w jej działania znajdują się absolwenci oraz pracownicy tego Instytutu.

Fundacja wspiera prowadzenie badań archeologicznych i prac konserwatorskich zarówno na obszarze Polski jak i poza jej granicami. Pomaga we wdrażaniu nowoczesnych metod poszukiwawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich. Podejmuje działania mające na celu ochronę ogólnoświatowego dziedzictwa kulturowego.

Do ważnych zadań należy również wspieranie młodych badaczy stojących u progu kariery naukowej, a także rozwijanie współpracy pomiędzy archeologami oraz specjalistami z zakresu nauk pomocniczych w kraju jak i za granicą. Istotną częścią działalności Fundacji jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu badań archeologicznych, ich rezultatów oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach:
www.archaeologica.pl
www.facebook.com/FundacjaArchaeologica