Zmarła prof. Cofta-Broniewska

W wieku 87 lat zmarła 12 maja w Poznaniu nestorka polskiej i poznańskiej archeologii – prof. Aleksandra Cofta-Broniewska (1926-2013), która całe swoje życie zawodowe poświęciła archeologii, pracując w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

„Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska wyznaczała powojenne standardy polskiej archeologii, takie jak dbałość o archeologiczne badania regionalne oraz interdyscyplinarność badań, a także rozwój metod analitycznych” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej Instytutu.

Specjalizowała się w późnym okresie halsztackim i okresie wpływów rzymskich na ziemiach polskich. Archeolog uczestniczyła w pracach nad początkami Państwa Polskiego, ale jej główne osiągnięcia dotyczą autorskiego programu badań osadniczych regionu Kujaw. Zdaniem poznańskich archeologów, był to jeden z najbardziej pionierskich i efektywnych programów badawczych w skali Polski. Początki tych badań przypadają na lata 1952-1953.

Przez wiele lat publikowała i redagowała kolejne tomy, obejmujące wyniki badań archeologicznych dotyczące Kujaw. W uznaniu zasług dla regionu otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Inowrocławia. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród i medali, także państwowych.

Do najważniejszych publikacji badaczki należą: „Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem regionalizmu społeczeństw Kujaw” (1979), wspólnie z A. Kośko „Historia pierwotna społeczeństw Kujaw” (1982), wspólnie z Z. Henslem „Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw”.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.