Wspaniałe Drzwi Płockie w Warszawie

„Porta Fidei. Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim na Rusi” to najnowsza wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Poświęcona jest ona jednemu z najważniejszych zabytków sztuki romańskiej — Drzwiom Płockim.

Drzwi Płockie (kopia). Zbiory PMA. Fot. S. Pietrzak

Drzwi Płockie (kopia). Zbiory PMA. Fot. S. Pietrzak

Zabytek odlali z brązu w pracowni w Magdeburgu ludwisarze Riquinus i Waismuth na zamówienie ówczesnego biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. Miało to miejsce w latach 1152–1154.

Na Drzwiach Płockich przedstawiono sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Głównym motywem narracji jest Credo Apostolskie. Zdaniem specjalistów Drzwi Płockie to wyjątkowo ciekawy przykład wizualizacji jednego z najważniejszych wyznań wiary chrześcijańskiej. Tym ciekawszy, że wykonany przez i dla ludzi żyjących ponad 800 lat temu. Autor ekspozycji ks. prof. Ryszard Knapiński odszyfrował przesłania ideowe zawarte w poszczególnych scenach. Odtworzył również pierwotny układ kwater. Wyniki jego pracy można obejrzeć na wystawie.

Drzwi Płockie to przede wszystkim znakomite dzieło sztuki. Uwagę przykuwa niezwykle plastyczny relief i wyjątkowo starannie oddane szczegóły strojów, wyglądu postaci oraz detale architektoniczne.

Drzwi Płockie (kopia). Zbiory PMA. Fot. S. Pietrzak

Drzwi Płockie (kopia). Zbiory PMA. Fot. S. Pietrzak

Oryginalne Drzwi Płockie znajdują się obecnie w soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim. Na wystawie prezentowana jest ich kopia, wykonana w skali 1:1. Uzupełnieniem ekspozycji są fotogramy, które przedstawiają oryginalne Drzwi Płockie. Wykonał je ks. prof. Ryszard Knapiński podczas pobytu w Nowogrodzie Wielkim.

Współorganizatorami wystawy są Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Koncepcja wystawy – ks. prof. KUL Jana Pawła II Ryszard Knapiński
Kurator wystawy w PMA – mgr Agata Wójcik

Wystawę można zwiedzać od 24 marca do 23 czerwca 2013 r.