Polacy zrewitalizowali część ukraińskiego rezerwatu archeologicznego

Prace konserwatorskie obiektów architektonicznych, montaż plansz informacyjnych, podesty i schody ułatwiające zwiedzanie wykonano na terenie Chersonezu Taurydzkiego na Ukrainie w ramach zakończonego właśnie szeroko zakrojonego projektu kierowanego przez dr. Andrzeja B. Biernackiego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i dr Elenę Kleninę z Narodowego Rezerwatu „Chersones Tavriczeskij” w Sewastopolu.

Chersonez Taurydzki. Fot. J. Balcerzak, M. Pisz, arcphoto.pl

Prace prowadzono w ramach polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia „Muzeifikacja obiektów archeologicznych: innowacyjne metody w tworzeniu ekspozycji pod odkrytym niebem na terenie Chersonezu Taurydzkiego”. Środki finansowe na jego realizacje pochodziły z grantu przyznanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ukrainy Rinata Achmetova, Narodowego Rezerwatu „Chersones Tavriczeskij” i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– W ramach zakończonego projektu poddaliśmy konserwacji pozostałości odkrytego przez polsko-ukraiński zespół naukowo-badawczy bizantyjskiego kościoła pięcioabsydowego wraz z zabudowaniami towarzyszącymi i murami ogrodzenia – wyjaśnia dr Andrzej B. Biernacki.

Zaprojektowano i zainstalowano również kolorowe plansze zawierające nie tylko wyczerpującą informację o znajdujących się na terenie rezerwatu obiektach architektury, ale również ich komputerowe wizualizacje przedstawiające budowle w czasach świetności. Na tablicach widoczne są też zdjęcia i informacje dotyczące najważniejszych odkryć zabytków archeologicznych.

– Dodatkowo, z myślą o turystach, wykonaliśmy dwa specjalne ciągi schodów prowadzące bezpośrednio na nasyp ziemny i podest, z którego roztacza się doskonały widok na nowo odkryte w ramach wieloletnich polsko-ukraińskich badań archeologicznych, kwartały zabudowy miejskiej antycznego i bizantyjskiego Chersonezu Taurydzkiego. Z tego miejsca rozpościera się również pełny widok na północną i zachodnią część antycznego miasta – wylicza dr Biernacki.

Jak podkreśla naukowiec, wcześniej miejsce, w którym ulokowana jest platforma nie było dostępne dla ruchu turystycznego.

Wszystkie prace były możliwe dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu konserwatorów, architektów i archeologów z Polski i Ukrainy, zgodnie z metodami badawczymi zaproponowanymi przez polskich specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej, przy konsultacjach z konserwatorami z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W ramach zrealizowanego projektu opublikowano w języku rosyjskim przewodnik po antycznym i bizantyjskim Chersonezie Taurydzkim autorstwa dr. Andrzeja B. Biernackiego i dr Eleny Kleniny. Można w nim znaleźć wyniki najnowszych polsko-ukraińskich badań archeologicznych na terenie antycznego miasta. Autorzy zaproponowali również na kartach książki trzy całkowicie nowe trasy zwiedzania rezerwatu.

W końcowym etapie realizacji projektu zorganizowano w międzynarodowe sympozjum specjalistów w zakresie nowych metod konserwacji i muzeifikacji obiektów architektonicznych z udziałem specjalistów z Polski, Ukrainy, Rosji i Grecji, które odbyło się późną jesienią w Sewastopolu. Ze strony polskiej wzięli w nim udział konserwatorzy, architekci, archeolodzy pracownicy i współpracownicy Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kossa

– Uczestnicy sympozjum bardzo wysoko ocenili zarówno metody, jak i realizację prac w ramach polsko-ukraińskiego projektu konserwatorsko-muzeifikacyjnego. Szereg z nich zastosowano na terenie Chersonezu Taurydzkiego po raz pierwszy i odpowiadają one w pełni aktualnie obowiązującym wymogom ICOMOS i UNESCO – uważa dr Biernacki. W trakcie trwania obrad ich uczestnicy przedstawili wiele nowatorskich metod konserwatorskich, jakie strona polska jest w stanie zaproponować w przyszłości do bezpośredniego zastosowania na terenie Chersonezu Taurydzkiego, szczególnie w zakresie konserwacji zabytków z użyciem lasera czy dokumentacji archeologicznej, wzbogaconej o systemy archiwizowania wyników badań, opracowane na bazie CAD i GIS.

– Podkreślić należy, iż forma i szereg rozwiązań, jakie zastosowano w trakcie realizacji tego projektu są autorstwa niedawno zmarłego nestora polskich architektów i konserwatorów architektury prof. dr. hab. inż. arch. Jerzego Rozpędowskiego – podsumowuje lider projektu.

Chersonez Taurydzki znajduje się obecnie w fazie końcowej oceny przygotowywanej przez międzynarodowe gremium specjalistów przed wpisaniem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 5, średnia ocen: 4,20 na 6)
Loading...