Nowy obraz dawnych społeczności Wielkopolski

Okolice stolicy Wielkopolski były obszarem chętnie zamieszkiwanym przez całe tysiąclecia – to najnowsze ustalenia zespołu naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu „Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania” wykorzystali oni możliwości jakie wnoszą współcześnie do archeologii badania powierzchniowe, rekonesans lotniczy i prospekcja geofizyczna.

– Porównując ustalenia naszych prac z dotychczasowym stanem wiedzy odkryliśmy, że w rejonie Poznania występowało silne zagęszczenie osadnictwa tak w pradziejach, jak i w bliższych naszym czasom okresach historycznych. Zebrane w terenie zabytki – głównie fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzi krzemiennych, wskazują na wyraźnie rysującą się ciągłość zasiedlenia tych terenów poczynając od schyłkowego paleolitu, ok. 11 tysięcy lat p.n.e. – wyjaśnia dr Katarzyna Pyżewicz z Instytutu Prahistorii UAM.

To pilotażowy projekt, który testuje możliwości poznania przeszłości ukrytej pod powierzchnią ziemi przy pomocy nowoczesnych metod prospekcyjnych – bez wbijania łopaty. Przy okazji zbierane są cenne dla archeologów i historyków dane. Łączne wykorzystanie kilku metod ma doprowadzić do zwiększenia puli informacji o zasobach dziedzictwa archeologicznego, jednocześnie dając podstawy dla wypracowania nowych możliwości związanych z jego zarządzaniem. Koordynatorem inicjatywy jest prof. Włodzimierz Rączkowski.

– W ramach projektu przeprowadzane są powtórne badania powierzchniowe, które pozwolą zweryfikować dotychczasowe efekty tego typu rozpoznania, aktualizując i wzbogacając je – dodaje dr Pyżewicz. Archeolodzy z UAM skupili się na dwóch rejonach – północnej części Poznania – strefie bardzo intensywnego budownictwa mieszkaniowego i kompleksów handlowo-magazynowych, oraz na południe od miasta (okolice Mosiny), gdzie pojawiają się deweloperskie osiedla mieszkaniowe i strefa przemysłowo-magazynowa.

Badania wykazały, że nowe budownictwo i rozwój aglomeracji powoduje olbrzymie niebezpieczeństwo dla dziedzictwa przeszłości. Zniszczeniu ulega, bądź jest nim poważnie zagrożone wiele ważnych stanowisk archeologicznych. W kolejnym etapie prac nieinwazyjnych poznańscy archeolodzy planują zastosować szereg metod geofizycznych, które pomogą dokładniej poznać wyróżniające się stanowiska archeologiczne. – Dane zintegrowane w Systemie Informacji Przestrzennej (GIS) przekażemy urzędom ochrony zabytków. Planujemy również stworzenie internetowej bazy danych, prezentującej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze aglomeracji poznańskiej – kończy dr Pyżewicz. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (grant nr 682/12).

Szczegółowe informacje i bieżące postępy prac dostępne na: http://azp.archeo.edu.pl/

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 5, średnia ocen: 5,00 na 6)
Loading...