Rozstrzygnięcia naszych konkursów

Prezentujemy laureatów naszych konkursów oraz prawidłowe odpowiedzi na konkursowe pytania.

 

 

Konkurs: „Życie polskie w XIX wieku”

 

Proszę podać, ile rozdziałów liczy sobie nasza dzisiejsza nagroda.    25

 

 

3 egz. książki „Życie polskie w XIX wieku”

otrzymują: Czesława Wiśniewska (Szczecin), Paweł Koński (Wawrzyszew), Ireneusz Wójcinski (Inowrocław)

 

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Iskry.

 

Konkurs: „Gdy słońce było bogiem”

 

1. W którym roku po raz pierwszy ukazała się książka – nagroda w naszym dzisiejszym konkursie?  1956

2. W mieszkaniu którego ze znanych twórców mieści się siedziba Wydawnictwa Iskry?  Tadeusza Boya-Żeleńskiego

 

3 egz. książki: „Gdy słońce było bogiem” otrzymują:

Dorota Bojkowska (Opole), Paulina Musioł (Częstochowa), Paweł Panic (Płaza).

 

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Iskry.

 

 

Konkurs: Kodeks Konstantyna

 

Proszę podać tytuły książek Wydawnictwa Promic, biorące udział w plebiscycie na najlepszą książkę historyczną „Historia Zebrana” – w bieżącej edycji na drugie półrocze 2012 r.   „Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia” i „Niespokojne kości”

 

3 egz. książki „Kodeks Konstantyna”

otrzymują: Filip Tarnawski (Kraków), Sebastian Wardak (Puławy), Maciej Krysiński (Warszawa)

 

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Promic.

Gratulujemy, nagrody zostaną wysłane pocztą!