Nowe odkrycia na Ostrowie Lednickim

Szeroko zakrojone badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego założenia grodowego na Ostrowie Lednickim (woj. wielkopolskie), jednego z ważniejszych ośrodków we wczesnych etapach formowania się polskiej państwowości, przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu naukowego.

Ostrów Lednicki z pozostałościami średniowiecznego wału. Fot. Olerys, Creative Commons

„Stratygrafia wybranych grodów najstarszego państwa Przemyślidów i Piastów w świetle porównawczych badań nieinwazyjnych” – to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W czasie prac zastosowano urządzenia będące własnością tej ostatniej instytucji, które obsługiwał dr Roman Křivánek. Czeski badacz wykonał również interpretacje map geofizycznych.

To już kolejne prace geofizyczne przeprowadzone w tym miejscu. Wcześniejsze prowadzone były w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Dopiero obecne, wykonane w czasie ostatnich trzech lat, objęły swym zasięgiem duży obszar wyspy – w sumie ponad 3 ha. Zastosowano dwie metody: magnetometryczną i elektrooporową.

– Badaniom magnetometrycznym poddano większość dostępnego obszaru grodu – z wyjątkiem pokrytego dachem palatium oraz przedgrodzie i wybrane miejsca na zachodnim brzegu jeziora – wyjaśnia Arkadiusz Tabaka, kustosz w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim).

Badaczom udało się potwierdzić kolejne ślady intensywnego osadnictwa w północnej części przedgrodzia – obok miejsca wcześniejszych prac wykopaliskowych, w trakcie których odkryto m.in. pozostałości o charakterze mieszkalnym. Natomiast wzdłuż zachodniego brzegu uchwycono relikty konstrukcji kamiennych – zapewne fragmenty drogi lub wzmocnienia umocnień brzegu. Metody nieinwazyjne pomogły również umiejscowić hipotetyczne miejsce, w którym znajdowała się brama – w południowej części umocnień grodowych.

Badania w ramach tego projektu będą kontynuowane w 2013 roku, zarówno na terenie wyspy, jak i w obrębie innych grodzisk Wielkopolski.

Ostrów Lednicki to hipotetyczna rezydencja Dąbrówki [powinno być Dobrawy – WP, poręczenie] – żony Mieszka I. Być może tutaj urodził się pierwszy polski król – Bolesław Chrobry. Na terenie grodu znajdował się zespół pałacowo-sakralny, łącznie z kamiennym palatium, do którego przylegała kaplica. Tuż obok położony był kościół grodowy. Świetność miejsca przypada na X-XI wiek.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 18, średnia ocen: 5,22 na 6)
Loading...