KosiObwOK [Zenon Kosidowski – Gdy słońce było bogiem]