Wojownik i księżniczka z Rogalina

Dobrze zachowany grób wojownika z bronią z wczesnej epoki brązu, czyli sprzed prawie 4 tys. lat, odkryto w Rogalinie (Lubelskie). W tym samym miejscu archeologowie odkopali wcześniej grób księżniczki z bogatymi ozdobami.

Miedziane ozdoby z grobu „księżniczki”. Fot. A. Hyrchała

Na cmentarzysku w Rogalinie niedaleko Hrubieszowa, w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy, odkryto w czasie trwających od czterech lat badań archeologicznych 11 grobów z wczesnej epoki brązu. Większość z nich była bogato wyposażona w ozdoby z brązu oraz naczynia – tak jak trzy groby odkryte w sierpniu tego roku. Wśród nich jest grób wojownika.

– W tym grobie natrafiliśmy na bardzo dobrze zachowany szkielet dorosłego mężczyzny, ułożonego w pozycji wyprostowanej, ale ze skrzyżowanymi na piersiach rękami – powiedziała PAP archeolog z Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Anna Hyrchała, która kieruje wykopaliskami w Rogalinie.

– O statusie wojownika świadczy obecność przy boku zmarłego, ostrza krzemiennego – zapewne noża oprawionego pierwotnie w drewnianą rękojeść oraz kilkunastu grotów strzał do łuku ułożonych w jednym miejscu wierzchołkami zwróconym w stronę stóp zmarłego- wyjaśniła.

Hyrchała zapowiedziała, że szkielet zostanie poddany badaniom antropologicznym, które wyjaśnią, jakiego wzrostu był mężczyzna, czy i na co chorował, być może także – na co zmarł. W planach jest rekonstrukcja wyglądu jego twarzy, gdyż bardzo dobrze zachowała się także czaszka.

Doskonale zachowany szkielet wojownika. Fot. dzięki uprzejmości Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

W grobie wojownika – jak podała archeolog – znaleziono 15 krzemiennych grotów strzał i krzemienny grot oszczepu. Musiał być w nim złożony – przypuszcza Hyrchała – także drewniany łuk, który uległ rozkładowi, podobnie jak drewniane elementy oszczepu i strzał. W grobie odnaleziono też krzemienny sierp do ścinania zboża, szpilę z otworkami – służącą prawdopodobnie do spinania płaszcza, kościane płytki – które mogły służyć jako sprzączka do pasa.

W tym roku archeologowie odkryli na cmentarzysku również groby dwóch chłopców [w rzeczywistości płeć tych osób nie jest znana, doszło tu do dziennikarskiego przekłamania – WP], z których jeden miał około 10 lat, drugi był o kilka lat starszy. Znaleziono przy nich ozdobne zawieszki z muszli sercówki, czyli gatunku małży, i z miedzi, fajansowe paciorki oraz charakterystyczne naczynia – zdobione odciskami sznura oraz chropowacone, czyli przecierane przed wypaleniem wiązką trawy.

Hyrchała poinformowała, że przed rokiem odkryty został na tym samym stanowisku grób księżniczki. – Nazwaliśmy go tak ze względu na wyjątkowo dużą liczbę bogatych ozdób, w tym z miedzi, bardzo wartościowej w epoce brązu – wyjaśniła. Wśród nich była zausznica z miedzianej blachy i drutu, noszona na głowie, na opasce lub czepcu. Znaleziono tu także 80 paciorków i kilka zawieszek z sercówki, które mogły tworzyć kolię. Szkielet w tym grobie zachował się w złym stanie, składał się tylko z czaszki i kilku kręgów.

Zabytki z grobu księżniczki zostały już poddane konserwacji i będą w przyszłości pokazywane na stałej wystawie archeologicznej w muzeum w Hrubieszowie, podobnie jak inne zabytki z Rogalina.

Cmentarzysko w Rogalinie należy do kultury strzyżowskiej, która rozwijała się między 2000 a 1600 rokiem przed naszą erą. Jej nazwa pochodzi od nazwy wsi w powiecie hrubieszowskim, Strzyżowa, gdzie w latach 50. XX wieku odkryto osadę z tego okresu. Obejmowała tereny dzisiejszego Wołynia na Ukrainie oraz wschodniej Lubelszczyzny.

Lud kultury strzyżowskiej zakładał osady przede wszystkim w dolinie rzeki Bug, zajmował się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Cmentarzyska powstawały na wzniesieniach i ich skłonach.

Hrubieszowskie Muzeum im. ks. St. Staszica prowadzi badania wykopaliskowe na cmentarzysku z wczesnej epoki brązu w Rogalinie (gm. Horodło), przy współpracy z Instytutem archeologii UMCS już od 2008 roku. Tegoroczny sezon zakończył się przed kilkoma dniami. Badania będą kontynuowane być może jeszcze jesienią tego roku.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce. O badaniach można też przeczytać na stronach Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 28, średnia ocen: 5,96 na 6)
Loading...