Polacy współorganizowali archeologiczną konferencję w Peru

17 i 18 sierpnie w Limie, dzięki polskim i peruwiańskim specjalistom, odbyło się najważniejsze w ostatnim dziesięcioleciu spotkanie naukowe poświęcone problematyce organizacji społeczności pradziejowych obszaru Andów Środkowych „New perspectives on Huari Political Organization” („Nowe perspektywy nad badaniami politycznej organizacji Huari”) – poinformował PAP dr Miłosz Giersz, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych i współorganizator przedsięwzięcia.

Jedną z bezpośrednich przesłanek organizacji sympozjum były dwa spektakularne odkrycia archeologiczne z ostatnich lat: bogate pochówki tzw. Władców Vilca w Espiritu Pampa oraz pierwsza rozpoznana archeologicznie świątynia-mauzoleum kultury Huari na Północnym Wybrzeżu Peru w Castillo de Huarmey.

– Oba odkrycia miały charakter przełomowy i według większości badaczy, pozwolą na nowo opisać i zinterpretować skomplikowane procesy polityczne i społeczne zachodzące w przeszłości jednego z najmniej poznanych ośrodków cywilizacji pozaeuropejskiej – mówi dr Giersz.

Drugiego z wymienionych odkryć dokonała polsko-peruwiańska ekipa archeologów pod kierownictwem dr. Miłosza Giersza z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejny sezon polsko-peruwiańskich badań archeologicznych tego ośrodka rozpocznie się już na początku września tego roku.

W dwudniowym spotkaniu udział wzięli czołowi światowi specjaliści zajmujący się tą problematyką, wśród nich: prof. William Isbell, dr Anita Cook, dr Patricia Knobloch, dr Tiffiny Tung (USA), dr Shinya Watanabe (Japonia), dr José Ochatoma Paravicino, dr Yulinho Zapata, dr Krzysztof Makowski dr Carlos Wester i dr Luis Jaime Castillo Butters (Peru).

Materiały pokonferencyjne – teksty wygłoszonych referatów oraz zapis dyskusji – zostaną wydane w serii ANDES Boletín del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia, współwydawany przez PTSL i Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego.

– Sympozjum było pierwszym tak poważnym przedsięwzięciem międzynarodowym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Pontyfikalnym Uniwersytetem Katolickim Peru w Limie, poświęconym problematyce archeologii andyjskiej. Celem konferencji była konfrontacja danych empirycznych, w tym nowych odkryć archeologicznych, z modelami teoretycznymi – wyjaśnia dr Giersz.

Spotkanie możliwe było dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu upowszechniania nauki.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 3, średnia ocen: 2,67 na 6)
Loading...