hienyilotosy [Andrzej Niwiński – „Hieny i lotosy” (informacja)]