Iskry na lato!

Przedstawiamy wybrane propozycje wydawnicze z oferty Wydawnictwa Iskry!

Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”

wydawca: Iskry
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: listopad 2009
nr wydania: I w tej edycji
ISBN: 978-83-244-0118-5
liczba stron: 624
kategoria: historia, wspomnienia
opracowanie graficzne: Andrzej Barecki
format: 145 × 215 mm
oprawa: twarda z obwolutą
cena: 69,00 złKup ze zniżką na stronie wydawcy!

Pamiętniki, które Pasek spisywał najprawdopodobniej pod koniec życia (w latach 1690-1695), zostały wydane drukiem w 1836 r. przez Raczyńskiego na podstawie uszkodzonego rękopisu. Stanowią one znakomity dokument szlacheckiej obyczajowości i mentalności w XVII w. Dzielą się na dwie części: lata 1655-1666 – żołnierska służba Rzeczypospolitej, lata 1667-1688 – żywot ziemiański (sprawy domowe i publiczne). Bezpośrednie obserwacje, wspomnienia i przeżycia autora dają odzwierciedlenie jego zachowań i przemyśleń, konfrontując sarmackie myślenie z nieznanymi mu obyczajami i ludźmi. Relacja Paska jest barwna, pełna anegdot i przygód, łączy elementy autobiografii i wspomnień, zbliżając się do formy powieści historyczno-obyczajowej. Nie bez powodu nazywano Pamiętniki epopeją Sarmacji polskiej. Stały się one źródłem pisarskiej inspiracji w XIX w. (np. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Rzewuskiego) i w literaturze XX w., np. w poezji Jerzego Harasymowicza, Ernesta Brylla, w powieści Witolda Gombrowicza Trans-Atlantyk (parodia gawędy szlacheckiej).
Niniejsza edycja oparta jest na wydaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z roku 1979 w opracowaniu edytorskim ze wstępem i przypisami Władysława Czaplińskiego. Publikację wzbogaca przedmowa prof. Janusza Tazbira oraz kolekcja XIX-wiecznych rycin autorstwa Jana Nepomucena Lewickiego.

O Autorze:
Jan Chryzostom Pasek, herbu Doliwa (ok. 1636-1701) polski pamiętnikarz epoki baroku. Rodem z Mazowsza, wykształcony w kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej, przez 10 lat prowadził barwne i burzliwe życie żołnierza. Służył m.in. pod komendą S. Czarnieckiego, walcząc ze Szwedami, Węgrami, Rosjanami i biorąc udział w wyprawie do Danii. Był pieniaczem i awanturnikiem procesującym się nieustannie, pięciokrotnie skazany na banicję, a w 1700 r. na infamię. W czasie rokoszu Lubomirskiego stanął po stronie króla, ale przyznawał również wiele racji opozycji i krytykował bratobójcze walki. Od 1667 r. prowadził już stateczne życie ziemiańskie (we wsi Smogorzów w dzisiejszym woj. świętokrzyskim).

 

 

Autor: Krawczuk Aleksander
Tytuł: Polska za Nerona
ISBN: 978-83-244-0201-4
Data wydania: 2012-04
Numer wydania: WYD. I (2002r.), WZNOWIENIE
Stron: 164
Oprawa: miękka
Cena detaliczna: 34,00 zł
Kup ze zniżką na stronach Wydawcy

Wznowiona z okazji 90. urodzin prof. Krawczuka książka napisana lekkim piórem i z ogromną erudycją, to nietypowa lekcja historii. Opowieść, osnuta wokół rzymskiej wyprawy po bursztyn w I w. n.e., pełna jest ciekawostek, mądrych refleksji i subtelnego humoru. Poznajemy dzięki niej nie tylko Polskę z czasów Nerona, lecz – dzięki licznym i bardzo trafnym odniesieniom do współczesności – także obecną.

 

SPIS TREŚCI

 

7 MISENUM, 24 SIERPNIA 79

12 POLSKI TŁUMACZ PLINIUSZA

16 ELEKTRON

17 SUCINUM, BURSZTYN, AMBER

19 ELEKTRON I ELEKTRYKA

20 KOLOR WŁOSÓW POPPEI

22 JULIAN

23 BURSZTYNOWE MODY

27 GLADIATORZY – INSTYNKT ZABIJANIA

29 RODOWÓD WALK GLADIATORSKICH

31 JAK WALCZONO

31 MILCZENIE ELIT

33 GLADIATORZY NAD ZATOKĄ NEAPOLITAŃSKĄ

34 KONIEC GLADIATORSTWA

37 PO JANTAR

39 ROZMOWY JULIANA

41 KUPCY I TOWARY

44 GAJUS, APOSTOŁ PAWEŁ, POMPONIA GRECYNA

47 CHRZEŚCIJANIE W RZYMIE

51 „ŚWIĘCI POWOŁANI”, POGANIE I MY

56 SPRAWA PETRONIUSZA

59 NAUKI EPIKURA

63 SATYRIKON

64 QUO VADIS I EROTYKA

65 PETRONIUSZ I OSKAR WILDE

68 KARNUNTUM

69 DROGI I LEGIONY

72 W DRODZE DO KARNUNTUM

75 PANONY, PANY, PUNY

78 WIESZCZ I ETYMOLOGIE

82 PLINIUSZ, ARCHEOLOGIA, POLITYKA

86 DROGA EKWITY

88 PO JANTAR WOKÓŁ TATR

92 STARY SĄCZ I SZCZĘSNY MORAWSKI

95 OBÓZ NAD POPRADEM

101 KULTURA PUCHOWSKA, CZYLI CELTOWIE

105 ASANKA I PTOLEMEUSZ

112 OSTATNIA LEKCJA ŁACINY

118 KRZEMIONKI

120 KOPIEC KRAKUSA

123 NAZWY RZEK

124 WIELICZKA, WAWEL, WISŁA

128 KALISIA I KALISZ

132 WYPRAWA MARKA

134 GERMANIA

136 LUGIOWIE

140 DWIE SZKOŁY

143 SPORY I ZABORY

149 NERONOWE CZASY

156 EPILOG

159 CO WARTO PRZECZYTAĆ

 

 

Janusz Tazbir „Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI-XVII w.”

wydawca: Iskry
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: listopad 2009
nr wydania: I w tej edycji
ISBN: 978-83-244-0119-2
liczba stron: 232
kategoria: historia, eseistyka historyczna
opracowanie graficzne: Andrzej Barecki
format:  150 × 235 mm
oprawa:  broszurowa
cena: 29,90 zł Kup ze zniżką na stronie wydawcy!

Książka ukazuje przemiany mentalności, które umożliwiły triumfy polskiej tolerancji, oraz wpływ postawy tolerancyjnej na umysłowość doby Renesansu. Przedstawiając przejawy polskiej tolerancji autor stara się nie zapominać o tropieniu ich genezy, choć przyznaje, że zagadki pokojowego przebiegu polskich walk wyznaniowych nie zdołano dotychczas rozwiązać ostatecznie i całkowicie. Odrębność Polski przejawiała się bowiem w pewnej dysharmonii między kwitnącą w naszym kraju zgodą religijną w momencie wstrząsających Europą walk na tym tle oraz przejawiania się fanatyzmu w okresie rozpoczynającego się na Zachodzie oświecenia.

O Autorze:
Janusz Tazbir (1927) – absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 r. obronił pracę doktorską, sześć lat później – habilitacyjną. Od 1973 r. jest profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat pracował w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, w 1989 r. został jej członkiem rzeczywistym. Był wiceprezesem PAN. Od 1965 r. jest redaktorem naczelnym rocznika „Odrodzenie i reformacja w Polsce”. Należy do Pen Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół dziejów polskiej tolerancji. Zajmował się również funkcjonującymi w świadomości czytelniczej falsyfikatami historyczno-literackimi (książka Cudzym piórem). Główne dzieła: Jezuici w Polsce do połowy XVII wieku. Szkice z dziejów papiestwa, Stanisław Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji, Historia Kościoła katolickiego w Polsce 1460–1795, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w XVI i XVII w., Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII w., Bracia polscy na wygnaniu, Szlaki kultury polskiej, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Polska przedmurzem Europy. Jest też autorem szkiców o literaturze, m.in. opracował i wydał antologię Literatura antyjezuicka w  Polsce 1578–1925.

 

 

Zobacz też inne publikacje z oferty Wydawnictwa Iskry!