Otwarcie rezerwatu w Poznaniu

30 czerwca będzie otwarty Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci” na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Prezentowane są w nim relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X wieku oraz pozostałości renesansowego muru okalającego wyspę, powstałego z inicjatywy biskupa Jana Lubrańskiego.

Przekrój przez pozostałości wczesnośredniowiecznych umocnień Poznania. Fot. Katerina Zisopulu-Bleja

Nazwa rezerwatu – Genius loci – ma nawiązywać do tradycji szczęśliwych, wybranych miejsc, posiadających swego ducha opiekuńczego. W tym łacińskim określeniu ma skupiać się wyjątkowy charakter Ostrowa Tumskiego, od ponad 1000 lat nieodłącznie związanego z historią Polski i Poznania. Wykopaliska archeologiczne prowadzone od 2008 roku, odsłoniły świetnie zachowane, niezwykle ciekawe założenia konstrukcyjne wałów grodowych. Dzięki badaniom wiemy, że w X w. ten teren tętnił życiem politycznym, gospodarczym i religijnym. Tu zapadały najistotniejsze decyzje, dotyczące charakteru kształtującego się organizmu państwowego i jego przynależności kulturowej.

Budynek placówki. Fot. Katerina Zisopulu-Bleja

W części podziemnej rzerwatu znajdują się: sala ekspozycyjna reliktów wału grodu poznańskiego, korytarz z ekspozycją fundamentów muru Lubrańskiego oraz część komunikacyjna. Na parterze: sala kinowa/wielofunkcyjna, gdzie zwiedzający obejrzą film wykonany w technologii 3D, hol z szatnią oraz zaplecze sanitarne. W obiekcie znajdują się również tzw. infokioski i prezentowany będzie holograficzny obraz grodu z czasów świetności. Na piętrze: pomieszczenia techniczne (wentylatorownia, serwerownia) oraz zaplecze socjalne dla pracowników obsługi.

Kierownikiem placówki jest archeolog Agnieszka Stempin, absolwentka Instytutu Prahistorii UAM.