Mamy nowy rezerwat archeologiczny

29 czerwca będzie otwarty Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dzisiaj na konferencji prasowej podano jego nazwę: Rezerwat Archeologiczny Genius Loci – przekrój poznania.

W rezerwacie prezentowane są relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X wieku oraz pozostałości renesansowego muru okalającego wyspę, powstałego z inicjatywy biskupa Jana Lubrańskiego.

Placówka powstała dzięki współpracy Miasta Poznania z Kurią Metropolitalną. Projekt sfinansowano z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012, znajdujących się w gestii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozostałą część kosztów pokryło miasto Poznań.

Nazwa rezerwatu – Genius loci – nawiązuje do tradycji szczęśliwych, wybranych miejsc, posiadających swego ducha opiekuńczego. W tym łacińskim określeniu skupia się wyjątkowy charakter Ostrowa Tumskiego, od ponad 1000 lat nieodłącznie związanego z historią Polski i Poznania. Wykopaliska archeologiczne prowadzone od 2008 roku, odsłoniły świetnie zachowane, niezwykle ciekawe założenia konstrukcyjne wałów grodowych. Dzięki badaniom wiemy, że w X w. ten teren tętnił życiem politycznym, gospodarczym i religijnym. Tu zapadały najistotniejsze decyzje, dotyczące charakteru kształtującego się organizmu państwowego i jego przynależności kulturowej.

Geniusz miejsca sprawił, że to właśnie tu skupili się ludzie obdarzeni wielką charyzmą, potrafiący wspaniałe idee wcielać w życie, organizować innych wokół szczytnych celów i zarażać dobrymi pomysłami.

Dziś Ostrów Tumski w Poznaniu jest cichym, urokliwym zakątkiem wielkiej aglomeracji. Potrzeba wyobraźni, aby w obecnym krajobrazie odszukać ślady dawnej świetności. Wystarczy jednak wejść 6 metrów wgłęb ziemi i odczytać historię zapisaną przez dawne pokolenia, które pozostawiły swój ślad w kolejnych odkrywanych przez archeologów poziomach.

W części podziemnej rzerwatu znajdują się: sala ekspozycyjna reliktów wału grodu poznańskiego, korytarz z ekspozycją fundamentów muru Lubrańskiego oraz część komunikacyjna. Na parterze: sala kinowa/wielofunkcyjna, gdzie zwiedzający obejrzą film wykonany w technologii 3D, hol z szatnią oraz zaplecze sanitarne. W obiekcie znajdują się również tzw. infokioski i prezentowany będzie holograficzny obraz grodu z czasów świetności. Na piętrze: pomieszczenia techniczne (wentylatorownia, serwerownia) oraz zaplecze socjalne dla pracowników obsługi.

Kierownikiem placówki jest archeolog Agnieszka Stempin, absolwentka Instytutu Prahistorii UAM.