Zobacz średniowieczny refektarz z Gdańska (film)

Niedawno informowałem o zakończeniu prac rekonstrukcyjnych w najstarszym murowanym pomieszczeniu w Gdańsku, czyli XIII-wiecznym refektarzu dawnego klasztoru dominikanów. Oto jak odkryty sześć lat temu zabytek prezentuje się teraz: