W Gdańsku o starożynej koncepcji sztuki

Organizatorzy zapraszają na serię wykładów Seminarium Otwarte: Koncepcja Sztuki w Starożytności. Wszystkie wykłady odbywają się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Sala 30. Godzina 18.00.

28.3.2012
mgr Patryk N. Skupniewicz (ADM Szamotuły)
Elementy erotyzmu w ikonografii sasanidzkiej.

11.04.2012
Prof. Piotr Przybysz (UG Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki)
O pięknie artystów i filozofów w starożytnej Grecji.

27.4.2012 (uwaga piątek!)
dr Mirosław Kruk (UG Instytut Historia Sztuki)
Ewolucja rozumienia roli obrazów kultowych w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej.

09.05.2012
dr Zygmunt Kalinowski (UG Instytut Historia Sztuki)
Rola kościołów w kulturze wczesnobizantyńskiej.

23.5.2012
dr hab. Andrzej Rozwadowski (UAM, Instytut Wschodni)
Metody interpretacji petroglifów.

30.5.2012
dr Fabian Welc (UKSW Instytut Archeologii)
Egipskie reliefy z okresu Starego Państwa (ok. 2400 p.n.e.) jako źródło danych środowiskowych i paleoklimatycznych.