Prof. Brather o Słowianach Zachodnich

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zaprasza na wykład Prof. dr hab. Sebastiana Brathera „Średniowieczna archeologia a tożsamość. Przykład Słowian Zachodnich”. Wykład odbędzie się 28 lutego 2012 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego (Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39, Warszawa).

„Archeologia słowiańska” tradycyjnie koncentrowała się na trzech zagadnieniach – migracji ludów słowiańskich, podziałach plemiennych oraz kolonizacji wschodniej. Podstawową koncepcję stanowiła konfrontacja z „narodami” antycznych Germanów i późnośredniowiecznych Niemców, w odniesieniu do której dokonywano interpretacji kontaktów – jako clash of cultures. Nowa metodologia badań archeologicznych wskazuje, że historyczne stosunki i rozwój kulturalny uwarunkowane były kompleksowymi relacjami wymiany i transferu, układami politycznymi i różnicami regionalnymi. W związku z tym można przyjąć, że większe znaczenie miały tożsamości niż szersze struktury.

Sebastian Brather (ur. 1964) jest od 2006 r. profesorem archeologii pradziejowej i średniowiecznej na Uniwersytecie we Freiburgu. W latach 2004/2005 jako visiting professor wykładał archeologię wczesnośredniowieczną na Uniwersytecie Wiedeńskim. Interesuje się zwłaszcza archeologią średniowieczną Europy Środkowo-Wschodniej, okresem panowania dynastii Merowingów na Zachodzie, a także archeologiczną analizą tożsamości wczesnośredniowiecznych. Jest jednym z redaktorów periodyku Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters und der Germanischen Altertumskunde Online.

Wydarzenie już się odbyło. Tekst zachowany ze względu na dyskusję pod nim