Polska archeolog liderem międzynarodowego zespołu badawczego w Sudanie

Dr Marta Osypińska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu rozpoczyna szeroko zakrojony program badawczy, mający na celu analizę osadnictwa paleolitycznego w Dolinie Nilu Środkowego (północny Sudan). Działania zespołu zostały zainicjowane dzięki grantowi badawczemu finansowanemu ze środków Narodowego Centrum Nauki.

– Pierwszy sezon badań ma na celu głównie weryfikację wcześniejszych odkryć w okolicach Affad, gdzie kilka lat temu zarejestrowaliśmy niespotykane zagęszczenie śladów osadnictwa sprzed około 40 tys. lat. Już wstępne badania w Affad pokazały, że mamy do czynienia z pradziejowymi „Pompejami” z czasów, kiedy Homo sapiens ruszył na podbój świata. Pustynia odwiała zatopione w sylcie kości zwierząt, pracownie krzemieniarskie i paleniska, zachowane w doskonałym stanie. Przygotowujemy się również do szczegółowych badań powierzchniowych, czeka nas więc bardzo dużo chodzenia po pustyni – informuje dr Osypińska.

Celem badawczym jest poszerzenie wiedzy o najpóźniejszym osadnictwie kultywującym technologiczne tradycje środkowopaleolityczne w środkowej dolinie Nilu, bazując na wynikach multidyscyplinarnych badań w Basenie Affad.

– Chcemy poznać i zrozumieć, jak w najdawniejszej epoce ludzkich dziejów żyli ci, którzy pomimo coraz bardziej zmieniającego się świata, trwali przy swoim – tkwiącym korzeniami w tradycjach sprzed pojawienia się człowieka współczesnego – dodaje archeolog.

Prace będą realizowane symultanicznie przez wykonawców, którzy są specjalistami zarówno w dziedzinach nauk przyrodniczych, jak i w archeologii. Projekt będzie obejmować aspekty naturalne i kulturowe osadnictwa wczesnych ludzi.

W tym roku w lutym i marcu badacze zaktualizują mapy utworzone w trakcie badań SDRS (Southern Dongola Reach Survey) kierowanych przez dr. Bogdana Żurawskiego. Zweryfikują również stanowiska paleolityczne znalezione w latach 1999-2004 w ramach działań SDRS. Rozpoczną się również wykopaliska na stanowisku Affad 23, gdzie podczas prac sondażowych znaleziono krzemienice (skupiska obrobionych przez człowieka fragmentów krzemiennych) oraz dowody łowieckich umiejętności: kości hipopotamów, gazel, antylop, bawołów.

– Nadrzędnym celem projektu jest utworzenie interdyscyplinarnego zespołu naukowców do kompleksowych badań osadnictwa paleolitycznego w północnym Sudanie. Dotąd naukowcy nie posiadają zbyt wieli informacji na temat społeczności żyjących w tym rejonie w czasach środkowego paleolitu, podczas wielkiego Out of Africa – dodaje dr Osypińska.

Naukowcy wykorzystają szerokie spektrum metod badawczych dokumentacyjnych i analitycznych. Przeprowadzone będą pełne analizy archeozoologiczne – uzupełnią stan wiedzy o afrykańskiej paleofaunie, która jest słabo rozpoznana, szczególnie na wschód od Doliny Nilu. Już pierwsze analizy wykazały, że prawdopodobnie polowano tu na tura. Dotychczas naukowcy nie mieli dowodów na jego obecność tak daleko na południe. Uczeni przeprowadzą też profesjonalne badania geologiczne, opierające się na datowaniach OSL(termoluminescencyjnych) czy analizach glebowych metodami XRF, aby określić, kiedy osady myśliwych zostały zatopione przez namuły rzeczne.

W zespole badawczym znaleźli się również: dr Mike Morley (geoarcheolog) z wydziału Antropologii i Geografii Oxford Brookes Archaeology & Heritage (OBAH) oraz mgr Piotr Osypiński (archeolog, prahistoryk) z Fundacji Patrimonium. Projekt realizowany jest pod auspicjami Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

O postępach badaczy można czytać na oficjalnej stronie projektu: http://www.archeosudan.org

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 2, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...