Polacy w albańskiej twierdzy

Archeolodzy z Ośrodka Badań nad Antykiem UW w czasie badań wykopaliskowych na zamku Rosafa obok Szkodry (północno-zachodnia Albania) znaleźli inskrypcje rzymskie, które rzucają nowe światło na temat ówczesnej administracji wojskowej i funkcjonowania sztabu.

Zamek Rosafa niedaleko Szkodry. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: Aktron

– Podczas oczyszczania cysterny wybudowanej w twierdzy Rosafa w czasach weneckich (XVI w.) znaleźliśmy w jednym z filarów ją podtrzymujących dwa wmurowane inskrybowane kamienie. Na jednym zachowały się aż trzy inskrypcje – wyjaśnia prof. Piotr Dyczek, kierownik wykopalisk.

Zdaniem archeologa odkryte łacińskie inskrypcje zawierają niezwykle ważne, nowe informacje na temat rzymskiej administracji wojskowej i funkcjonowania sztabów. Jedna z nich dotyczy jednego z cornicularius (oficera legionu) pracującego w sztabie primus pilus (centuriona).

W dalszej części łacińskiego napisu wspomniano wprost miasto Szkodrę, opisując ją jako kolonię rzymską.

– Na podstawie analizy epigraficznej będziemy mogli ustalić datę powstania kolonii w Szkodra – co dotychczas nie jest jednoznaczne, a bardzo ważne bo określa rzeczywisty czas opanowania tego obszaru przez Rzymian. Fragmenty dotyczące wojska dowodzą, że stacjonowała tu armia rzymska. Dotąd nie było to jasne – wyjaśnia prof. Dyczek.

Druga inskrypcja zachowała się jedynie częściowo i jest fragmentem niezwykle bogato zdobionego pomnika nagrobnego.

Polscy archeolodzy przeprowadzili również kompleksową prospekcję całego stoku akropolis w Szkodrze oraz inwentaryzację wszystkich murów. Zdaniem prof. Dyczka wyniki okazały się rewelacyjne. Dzięki sprzyjającej pogodzie uchwycono nieznane dotychczas całe ciągi murów antycznej twierdzy iliryjskiej – tzw murów cyklopich.Na tej podstawie naukowcy odtworzą przebieg znacznej części fortyfikacji hellenistycznych oraz wyznaczą miejsca do wykopalisk archeologicznych. Odsłonięto również fragment późnoantycznego muru obronnego z półokrągłymi basztami oraz wcześniejszy mur obronny. – W ten sposób już udało nam się określić granice miasta od strony zachodniej – nie kryje zadowolenia prof. Dyczek.

Jedna z przebadanych przez Polaków budowli rzymskich dowodzi, że mieszkańcy Szkodry byli ludźmi zamożnymi. Ściany wnętrza zdobiły malowidła w postaci wzorów geometrycznych na białym i czerwonym tle, bardzo zdobne stiuki, marmurowe obramowania drzwi i okien.

Istotne znaczenie dla archeologów mają dane chronologiczne. W jednym z głębokich wykopów otrzymali pełny przekrój stratygraficzny (widoczne nawarstwienia ziemi, z czego najniższe są najstarsze) obejmujący okres od VI w n.e. po czasy hellenistyczne.

– Nasze wykopaliska dostarczyły niezbitych dowodów na to, że zasięg miasta z czasów Gentiosa (władca iliryjski – przyp. PAP) w II w. p.n.e. był znacznie większy niż dotychczas hipotetycznie zakładano – dodaje prof. Dyczek.

Wykopaliska archeologiczne Ośrodka Badań nad Antykiem UW w drugiej stolicy Ilirii prowadzone są na podstawie umów międzyrządowych, jak i szczegółowych porozumień podpisanych w końcu ubiegłego roku, między Uniwersytetem Warszawskim, Ośrodkiem Badań nad Antykiem UW oraz Ministerstwem Kultury Albanii, Uniwersytetem w Tiranie i Instytutem Albanologii.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 5, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...