„Tajemnice codzienności” to temat Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 w Polsce

We wrześniu 2012 roku Polska już po raz 20. weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki. Pod wieloma względami edycja ta będzie wyjątkowa, będzie bowiem nawiązywała nie tylko do wydarzeń i miejsc, ale także do naszej bogatej tradycji.

Jak poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa „Tajemnice codzienności” to hasło EDD 2012 w Polsce. Według NID temat ten ma ocalić od zapomnienia piękno i urok codziennych zdarzeń – zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła.

„Naszym celem jest odkrywanie niezauważalnych, jednak stale wokół obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji i przedmiotów z nimi związanych, tych niezwykłych i tych codziennego użytku. Rzeczy mogą wiele opowiedzieć o swoich właścicielach, przechowują historię zdarzeń i osób, którym towarzyszą. Każdy przedmiot jest interesujący dzięki swojej historii, opowieściom, zdarzeniom z nim związanym” – pisze NID w komunikacie prasowym.

„Tajemnice codzienności” mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. „Odkrywajmy nieznane, przywołujmy zapomniane” – apeluje NID.

Temat przyszłorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa został zainspirowany tytułem wysokiej klasy wydarzenia kulturalnego, którym pozostaje otwarta w 2010 roku wystawa w toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Pruefferowej. Hasło nawiązuje także do ratyfikowanej niedawno przez Polskę „Konwencji UNESCO z 2003 r., o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r., w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. To wtedy francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji w 1984 r., „Dni Otwartych Zabytków”, podczas których po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono obiekty. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Obecnie biorą w nich udział członkowie Rady Europy oraz Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Turcja. Polska przyłączyła się do projektu w 1993 r.