UAM planuje budowę Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi

Grupa naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowała projekt Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi. Nowoczesna placówka edukacyjno-badawcza miałaby powstać w północnej części Poznania. Jej lokalizację zatwierdził już Senat uczelni.

Nietypowe Muzeum zajmie obszar ponad 10 hektarów na obszarze kampusu uniwersyteckiego UAM Morasko. Powoływana instytucja będzie przede wszystkim placówką dydaktyczną, przekazującą wiedzę w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób.

Koncepcja Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi jest autorskim pomysłem naukowców największego poznańskiego uniwersytetu. Ich ambicją jest stworzenie nowej jakości w dziedzinie prezentowania zagadnień związanych z naukami o Ziemi.

– Projektowany Uniwersytecki Park Historii Ziemi będzie nowatorską instytucją, jakiej nie posiada żadne z polskich, a nawet europejskich miast – zapowiedział w rozmowie z PAP dyrektor projektu prof. Jerzy Fedorowski.

Pomysł parku narodził się w 2007 roku. Pracownicy Wydziału Biologii UAM – prof. Jerzy Błoszyk i dr hab. Justyna Wiland-Szymańska oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM – prof. Jerzy Fedorowski i dr Edward Chwieduk zadeklarowali chęć stworzenia muzeum o charakterze przyrodniczym. Z czasem do zespołu dołączył archeolog – prof. Janusz Czebreszuk z Instytutu Prahistorii oraz prof. Honorata Korpikiewicz z Instytutu Filozofii. Zespół zaczął działać formalnie w strukturach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zeszłym roku.

– Zauważyliśmy, że w Poznaniu – wielkim ośrodku akademickim z dużym zapleczem merytorycznym i kulturalnym brak jest muzeum przyrodniczego z prawdziwego zdarzenia. To był punkt wyjścia dla naszego projektu, do którego dołączyło się wiele jednostek naukowych UAM – wyjaśnia prof. Fedorowski.

Ideą pomysłodawców jest harmonijne połączenie dzieł przyrody z wytworami natury, stąd lokalizacja i termin na określenie instytucji – „park”, nie są przypadkowe.

Receptą na sukces ma być utworzenie enklawy zieleni, w której znajdą się wpasowane w krajobraz otwarte pawilony wystawiennicze z interaktywnymi wystawami, naszpikowanymi elektroniką.

Jak zapowiadają pomysłodawcy, wzniesione nietypowe konstrukcje będą nawiązywać kształtem do dziedziny, którą będą prezentować. Na przykład w pawilonie w kształcie gigantycznego kryształu fluorytu obejrzymy ekspozycję geologiczną, w kurhanie – archeologiczną, a w oczach owada – biologiczną. Budynki będą połączone siecią atrakcyjnych ścieżek dydaktycznych. Jednostka będzie również prowadzić działalność naukową, a zwiedzający będą mogli śledzić postępy naukowców w czasie rzeczywistym.

Senat UAM wyznaczył już precyzyjną lokalizację obiektu. Teraz rozpoczęły się intensywne prace koncepcyjne. Poszukiwane są również źródła finansowania przedsięwzięcia. Jak deklarują inicjatorzy przedsięwzięcia, w tym roku zostanie wykonany wstępny projekt, niezbędny do wystąpienia o środki unijne w ramach budżetu ramowego UE na lata 2014-2021. Ze względu na zakres zadań i wysokie koszty realizacji najprawdopodobniej w 2012 roku będzie rozpisany projekt międzynarodowy.

– Nasza inwestycja umiejscowiona jest w bardzo atrakcyjnym krajobrazowo miejscu. Będzie stanowić jedną z najważniejszych atrakcji na szlaku łączącym rezerwat +Meteoryt Morasko + – unikatowe miejsce upadku meteorytów sprzed 10 tys. lat, z doliną Strumienia Różanego – zaznaczył prof. Fedorowski – główny pomysłodawca projektu. Profesor jest współtwórcą Collegium Polonicum w Słubicach, które powstało we współpracy UAM z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przewodniczył Kolegium Rektorów Miasta Poznania w latach 90. ubiegłego wieku.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 2, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...
Tags: