Prof. Medeksza nie żyje

Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Medeksza, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, znawca architektury starożytnej, uczestnik polskich misji badawczych w Egipcie i innych krajach.

Prof. Stanisław Medeksza urodził się 19 czerwca 1942 r. w Wilnie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1968 r. W listopadzie 1969 r. rozpoczął pracę w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki. W 1977 r. obronił pracę doktorską, w 1992 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymał w 2007 r.

Dorobek naukowy i twórczy Profesora obejmuje 115 pozycji. 44 publikacje naukowe to opracowania autorskie, publikowane w prestiżowych periodykach angielskojęzycznych o międzynarodowym zasięgu. Największym, udokumentowanym osiągnięciem prof. Medekszy jest książka poświęcona rzymskiej architekturze rezydencjonalnej pt. Willa Tezeusza w Nea Pafos.

Od 1995 r. prof. Medeksza kierował Polsko-Egipską Misją Konserwatorską w Marinie El-Alamein, gdzie nasi specjaliści odkrywali i zabezpieczali rozległe relikty antycznej osady portowej z czasów hellenistycznych i rzymskich.

Prof. Stanisław Medeksza prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu historii architektury, konserwacji zabytków i projektowania konserwatorskiego na Politechnice Wrocławskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

W ramach Wydziału Architektury od 20 lat Profesor sprawował z wyboru funkcje decyzyjne m.in. z-cy dyrektora Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki (1987-1990), prodziekana (1990-1992; 2002-2005), dziekana (1993-1996; 1996-1999; 2005-2008; 2008-2012). Poza działalnością w ramach uczelni był aktywnym uczestnikiem uznanych gremiów naukowych i twórczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: od 1978 r. był członkiem Komisji Architektury PAN O/Wrocław, od 1980 r. członkiem Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, od 1986 r. członkiem Society for Nubian Studies na kongresie nubiologicznym w Uppsali (Szwecja). W 1993 r. został powołany do sekcji Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, od 1999 członek Rady Naukowej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN.

Informacja na stronach Politechniki Wrocławskiej