Tłumy Homo sapiens zalały nielicznych neandertalczyków

Neandertalczycy nie mieli szans przetrwać, bo Homo sapiens mieli nad nimi ogromną przewagę liczebną. Wskazuje na to analiza stanowisk archeologicznych obu gatunków ludzi w południowo-zachodniej Francji, którą przeprowadziło dwoje badaczy z uniwersytetu w Cambridge.

Rekonstrukcja neandertalczyka z muzeum w Neanderthalu

Tereny południowo-zachodniej Francji doskonale nadają się do takich analiz, gdyż jest tam największa koncentracja stanowisk archeologicznych sprzed 55-35 tys. lat, czyli ostatnich tysiącleci istnienia neandertalczyków oraz początków obecności Homo sapiens w Europie. W dodatku profesor Paul Mellars i doktorantka Jennifer C. French mieli ułatwioną pracę, gdyż dokładną bazę stanowisk z tego rejonu, opracował Pierre-Yves Demars z uniwersytetu w Bordeaux.

By oszacować jakie były różnice w liczebności obu populacji, badacze brali pod uwagę trzy czynniki: liczbę stanowisk, ich wielkość oraz coś co nazwali „intensywnością okupacji”, która przejawia się w ilości zabytków. Okazało się, że za każdym razem Homo sapiens, którzy pojawili się na tych terenach około 40 tys. lat temu, mieli ogromną przewagę.

I tak stanowisk archeologicznych związanych z neandertalczykami zlokalizowano w tym rejonie 63, tymczasem Homo sapiens zostawili po sobie 147 stanowisk starszych niż 35 tys. lat. Do tego stanowiska przybyszów były dwa razy większe, a ich nasycenie zabytkami (głównie kamienne narzędzia i kości) na metr kwadratowy było prawie dwa razy większe.

W ocenie dwójki badaczy oznacza to, że Homo sapiens mieli nad neandertalczykami około 10-krotną przewagę liczebną. Tym samym dotychczasowi mieszkańcy Europy nie mieli żadnych szans w konkurencji z przybyszami o te same zasoby. A panujące w przyrodzie zasady są takie, że dwa gatunki nie mogą zajmować tej samej niszy. Wcześniej, czy później jeden z nich musi zniknąć.

Zdaniem Mellarsa i French sytuację neandertalczyków pogarszała jeszcze technologiczna przewaga Homo sapiens (m.in. broń miotana), która pozwalała im lepiej korzystać z zasobów środowiska. Do tego dodać należy najpewniej dużo lepiej rozwinięte umiejętności komunikowania się z pobratymcami.

– W obliczu takiej konkurencji neandertalczycy najpewniej wycofali się na marginalne, mniej atrakcyjne tereny kontynentu i ostatecznie – w ciągu najpewniej kilku tysięcy lat – wymarli, co mogło być przyspieszone przez nagłe pogorszenie się klimatu około 40 tys. lat temu – mówi Paul Mellars.

Wyniki badań ukazały się w Science

Paul Mellars, Jennifer C. French (2011), Tenfold Population Increase in Western Europe at the Neandertal–to–Modern Human Transition, Science, Vol. 333 no. 6042 pp. 623-627 DOI: 10.1126/science.1206930

Komunikat prasowy Uniwersytetu w Cambridge

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 10, średnia ocen: 5,00 na 6)
Loading...