Polskie badania nieinwazyjne na Krymie

W lipcu trójka studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej „Wod.o.Lot” zrealizowała pod kierownictwem Michała Pisza, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, projekt badań nieinwazyjnych na Krymie.

Morze, ruiny i plażowicze, czyli starożytny Chersonez Taurydzki z lotu ptaka

– W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg działań prospekcyjnych oraz dokumentacyjnych, głównie na terenie Bałki Jucharina, czyli terenów wiejskich (grec. chora) Chersonezu Taurydzkiego, ale również na terenie samego stanowiska Chersonez – informuje Michał Pisz.

Badania geofizyczną metodą elektrooporową

Badacze wykonali badania geofizyczną metodą elektrooporową na terenie, gdzie według prof. Tadeusza Sarnowskiego z UW, kierownika ekspedycji wykopaliskowej na Krymie, mogły znajdować się akwedukty rzymskie. Przed paroma laty jeden z akweduktów został zlokalizowany w wyniku badań sondażowych. – Geofizykę podparliśmy wykonaniem mikroreliefu oraz zdjęć lotniczych pod kierunkiem Joanny Balcerzak przy użyciu systemu do fotografii lotniczej z latawca – mówi Michał Pisz.

Nałożone na siebie zdjęcie satelitarne, lotnicze i wyniki badań geofizycznych. Któraś z tych podłużnych czerwonych plam może zdradzać leżący pod ziemią starożytny akwedukt albo inne pozostałości dawnych budowli.

Kolejnym ze stanowisk, które badali studenci była nowa, nieodkopana nigdy farma rzymska. – Przeprowadziliśmy badania elektrooporowe, również podparte zdjęciem lotniczym, na którym zlokalizowaliśmy przebieg kilku murów farmy – opisuje wyniki prac Pisz.

Ponadto studenci wykonali zdjęcia lotnicze stanowiska Blizniecy, które bada prof. Tadeusz Sarnowski. Zdjęcia pionowe posłużą do wykonania ortofotomapy (mapy z mozaiki zdjęć) stanowiska. Młodzi badacze wykonali również zdjęcia lotnicze samego Chersonezu Taurydzkiego. Fotografie zachodniej części stanowiska, odkopanej przez polską misję archeologiczną z UAM w Poznaniu (pod kier. dr. Biernackiego), również zostaną wykorzystane do wykonania ortofotomapy.

Pionowe zdjęcia lotnicze doskonale ukazują rozplanowanie starożytnych ruin

– Wykonaliśmy też szereg zdjęć ukośnych przedstawiających okolice Bałki Jucharina oraz zdjęcia ukośne i pionowe Farmy 363 znajdującej się na terenie Bałki – dodaje Pisz.

Zdjęcie lotnicze farmy 363

Całość wyników zostanie osadzona w jednej przestrzeni wirtualnej dzięki użyciu wspólnej osnowy geodezyjnej dla całej Bałki Jucharina, co pozwoli na stworzenie systemu informacji przestrzennej dla tego terenu. Umożliwi on rozmaite analizy przestrzenne, m.in. dotyczące rozlokowania farm wobec siebie i ukształtowania terenu.

Latawiec z którego robiono zdjęcia

Jak podkreśla Michał Pisz, realizacja projektu była możliwa dzięki przychylności wielu ludzi, m.in. prof. Krzysztofa Misiewicza, prof. Tadeusza Sarnowskiego, p. Ludmiły Kowalewskiej, mgr. Piotra Wronieckiego, dr. Andrzeja Biernackiego i wsparciu finansowemu z UW. – Jesteśmy za to bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy za wspieranie tego typu inicjatyw studenckich – mówi Pisz.

Krymski Projekt Archeologii Niedesktrukcyjnej 2011 był współfinansowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW.

Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Michała Pisza. Archeologia Nieinwazyjna

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 5, średnia ocen: 5,60 na 6)
Loading...