RCIN – multimedialna biblioteka naukowa XXI wieku

Od początku 2011 roku Instytut Archeologii i Etnologii PAN bierze udział w projekcie pod nawą Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN). Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki w ramach 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej. Jego celem jest stworzenie multimedialnej internetowej biblioteki, w której udostępniane będą zbiory Instytutów naukowych biorących w nim udział.

W praktyce dzięki tej internetowej bazie danych każdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie skorzystać ze zgromadzonych tam zasobów. Dostęp do bazy odbywać się będzie przez internet, dzięki czemu można będzie z niej korzystać z własnego komputera bez wychodzenia z domu. Takie rozwiązanie pozwoli znacząco skrócić czas potrzebny na dotarcie do literatury naukowej.

Dzięki przynależności bazy RCIN do Federacji Bibliotek Cyfrowych a przez nią do europejskiej biblioteki cyfrowej „Europeana”, zbiory zamieszczone w ramach projektu będą dostępne dla całego świata. Każda osoba posiadająca połączenie z internetem będzie mogła przeszukiwać bazę RCIN (poprzez wielojęzykową „Europeane”) między innymi według autorów, tytułów, miejsca i daty wydania, typu (np. zdjęcia, gazety). Da to możliwość prezentacji osiągnięć polskiej kultury i nauki całemu światu.

Co znajdzie się w bazie RCIN? Oprócz zwartych monografii, umieszczone zostaną w niej: prace zbiorowe, serie wydawnicze, czasopisma naukowe i popularno-naukowe. Oddzielną kategorią źródeł będą materiały archiwalne; zdjęcia i rysunki z badań archeologicznych i etnograficznych. Mapy, plany oraz archiwalne opracowania i tak zwana dokumentacja polowa.

Dostęp do niektórych materiałów archiwalnych, zwłaszcza tych, które nie były dotychczas publikowane, będzie ograniczony ze względu na przepisy dotyczące praw autorskich (patrz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Każdy zainteresowany będzie mógł jednak skorzystać z archiwaliów, za pomocą komputerów znajdujących się w bibliotece ośrodka, który dysponuje oryginałami. Ograniczenie to ma związek z tak zwanym prawem dozwolonego użytku, mówiącym iż biblioteki mają prawo udostępniać materiały naukowe jedynie za pomocą „końcówek systemu informatycznego” znajdujących się w danej bibliotece.

W ramach Projektu zostanie zdigitalizowanych ponad 25 tys. publikacji naukowych wytypowanych ze zbiorów 16 Instytutów Naukowych tworzących Konsorcjum, które zostało powołane do realizacji Projektu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN zamierza zeskanować i umieścić w bazie RCIN kilka tysięcy utworów. Dzięki temu ilość znajdujących się w internecie prac archeologicznych zostanie zwiększona w bardzo dużym stopniu. Utwory umieszczane będą w bazie RCIN sukcesywnie przez najbliższe 3 lata.

Dzięki realizacji projektu nastąpi znaczne zwiększenie dostępności do wyselekcjonowanych ze zbiorów Instytutów cennych dla kultury polskiej i europejskiej publikacji o walorach historycznych, naukowych i kulturowych. Dzięki zwiększonej dostępności poprawiona zostanie promocja polskiej nauki i kultury w świecie, jak również wsparcie edukacji na odległość i umożliwienie dostępu do cennych publikacji szerokiemu gronu odbiorców. Ważnym elementem jest również zabezpieczenie cennego dorobku naukowego poprzez ich digitalizację.

Serwer, na którym znajdować się będzie baza RCIN, jest w tej chwili przygotowywany. Gdy tylko zakończą się prace techniczne i pierwsze testy, biblioteka zaprosi w swoje internetowe progi wszystkich poszukujących wiedzy. Mamy nadzieję, że z pierwszych zdigitalizowanych utworów będzie można korzystać już w tym roku.

Gdy tylko wystartuje biblioteka RCIN, IAE PAN zamieści w internecie listę utworów, archeologicznych, historycznych i etnologicznych, które w niej opublikował. Lista ta będzie na bieżąco uzupełniana o nowo pojawiające się w bazie utwory.

Zbigniew Kubiatowski, IAiE PAN

NędzaUjdzie w tłumieŚrednieDobreBardzo dobreRewelacja (Oddanych głosów: 9, średnia ocen: 6,00 na 6)
Loading...