Polscy archeolodzy rozpoczynają projekt badawczy w Albanii

Polski projekt archeologiczny rozpoczął się w obrębie antycznej stolicy królestw Ilirów, w albańskiej Szkodrze. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego będzie kierować badaniami prowadzonymi razem z lokalnymi partnerami.

Głównym celem szeroko zakrojonego projektu jest przeprowadzenie pięciu kampanii wykopaliskowych na antycznym stanowisku Scoder (Szkodra) we współpracy z archeologami albańskimi. Naukowcy chcą uzyskać podstawowe informacje na temat zasięgu i zabudowy wewnętrznej tego obszernego miasta antycznego. W ramach programu przeprowadzone będą badania geofizyczne, prace wykopaliskowe i liczne analizy specjalistyczne.

– Antyczna Scoder leżąca na brzegach wielkiego jeziora Szkodryjskiego to jedno z najważniejszych stanowisk dla historii Ilirii, jak również całego obszaru bałkańskiego. Od czasów neolitu znajdowała się tu ważna i bogata osada leżąca na skrzyżowaniu ważnych szlaków lądowych i wodnych. Jednak szczyt jej świetności przypada na czasy iliryjskie. Wtedy pełniła ona funkcje stolicy królestwa – mówi szef projektu, prof. Piotr Dyczek.

Mimo ważkiego znaczenia miasta i królestwa iliryjskiego, jego historia nadal owiana jest mrokiem tajemnic. Nie wiadomo, jak przebiegał proces tworzenia królestwa, przez kogo i dlaczego w ogóle został zainicjowany.

– Szkodra była dotychczas badana jedynie incydentalnie. Były to niewielkie wykopaliska sondażowe na szczycie twierdzy skupione na warstwach późno antycznych. Tak więc do dziś nie wiemy praktycznie nic ani o iliryjskiej, ani rzymskiej historii miasta, chociaż wspominają o nim liczne źródła antyczne – mówi kierownik projektu.

Najpierw archeolodzy wykonają dokładne prace topograficzne terenu starożytnego stanowiska. Potem wytypują miejsca pod sondaże (niewielkie wykopy archeologiczne). Równolegle będą trwały badania geofizyczne. – Na podstawie tych danych oraz we współpracy z archeologami albańskim zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu wykopów szerokopłaszczyznowych zarówno na obszarze twierdzy, jak i dolnego miasta. Przy opracowywaniu materiałów jak zwykle będziemy tworzyć bazy danych komputerowych zabytków in situ i ruchomych. Do ich analizy – zależnie od potrzeb – będziemy stosować dostępne metody analiz archeometrycznych, palinologicznych, osteologicznych i datowania radiowęglowego – wyjaśnia prof. Dyczek.

Głównym celem archeologów jest próba rozpoznania topografii miasta, ustalenie przebiegu antycznych murów na twierdzy „Rozafa” oraz dolnego miasta, wyznaczenie głównych kwartałów zabudowy i rozpoznanie układu wspólnej przestrzeni miejskiej.

– W ramach proponowanego programu postaramy się przynajmniej przybliżyć do odpowiedzi na pytania dotyczące początków iliryjskiego królestwa – deklaruje prof. Dyczek.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.