Kolejne przeworskie piece z Imielina

Cztery piece używane do produkcji wapna odkryto podczas wykopalisk w Imielinie (woj. śląskie). Działka, na której dokonano odkrycia, znajduje się trochę ponad 200 m od miejsca, w którym parę tygodni temu odkopano podobny piec .

Prowadzone na terenie prywatnym wykopaliska były związane z planami inwestycyjnymi właściciela. Kierowała nimi Katarzyna Sobota-Liwoch z Dział Archeologii Muzeum w Sosnowcu.

Piece znajdowały się na niewielkim obszarze o powierzchni 1,5 ara. – Datowane na IV-V w. n.e. zabytki są kolejnym dowodem na szeroko zakrojoną produkcję wapna na tych terenach – mówi Sobota-Liwoch.

Ogromne skupisko grubo ponad 250 takich pieców odkryto w okolicach Imielina w l. 80. ubiegłego wieku. Obecne znaleziska znacznie rozszerzają obszar występowania tych zabytków. Na razie jednak nie wiadomo do czego dawni mieszkańcy okolic Imielina używali takich ilości wapna.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Katarzyny Soboty-Liwoch z Muzeum w Sosnowcu.