Najnowsze badania potwierdziły wiek najstarszej tkaniny Ameryki Południowej

30 lat temu archeolodzy odkryli w peruwiańskiej jaskini Guitarrero w Andach fragmenty tkanin i liny, które zachowały się do naszych czasów dzięki niskim temperaturom. Inne znalezione z nimi przedmioty wskazywały, że znalezisko pochodzi sprzed około 12 tysięcy lat.

Data ta nie była jednak zbyt wiarygodna, ponieważ warstwy osadów w jaskini były wiele razy naruszone w wyniku ludzkiej działalności oraz procesów geologicznych, a przeprowadzone dawniej datowania radiowęglowe znalezionych razem z tkaniną kości i węgla drzewnego nie dawały pewności, że wynik jest poprawny.

Teraz naukowcy z kilku amerykańskich instytucji przeprowadzili bezpośrednie datowanie tkanin. Zastosowali do tego nowoczesną technikę datowania radiowęglowego z użyciem akceleratorowego spektrometru masowego. Uzyskany wiek badanych zabytków to 12,1-11,1 tys. lat. Tak więc dawne datowania, choć niepewne, okazały się prawidłowe.

Zdaniem badaczy znalezione tkaniny były prawdopodobnie używane do wyroby toreb, mat i koców. Możliwe, że tkaniny i linę zostawili w położonej 2580 m n.p.m. jaskini mieszkańcy niższych terenów, którzy obozowali tam podczas wyprawy w góry. Stałe osadnictwo ludzkie w tym rejonie pojawiło się bowiem później, po ociepleniu klimatu.

W jaskini archeolodzy znaleźli też wiązki przetworzonych roślin, których używano do wytwarzania takich tkanin. Może to oznaczać, że w grupie, która około 12 tysięcy lat temu skorzystała z jaskini Guitarrero, były też kobiety, gdyż to one głównie zajmowały się tkactwem i wyplataniem koszy. W oparciu o dotychczasowe ustalenia uważano, że takie pierwsze wyprawy w wysokie góry przeprowadzały jedynie niewielkie grupki mężczyzn.

Wyniki badań ukazały się w Current Anthropology.

Jolie, E., Lynch, T., Geib, P., & Adovasio, J. (2011). Cordage, Textiles, and the Late Pleistocene Peopling of the Andes Current Anthropology, 52 (2), 285-296 DOI: 10.1086/659336

Komunikat prasowy

Tags: ,