II Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Roma, Romae, Romae…”

Studenckie Koło Naukowe Numizmatyków Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Roma, Romae, Romae…”, która odbędzie się w dniu 20 maja 2011 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobnie jak w zeszłym roku celem konferencji jest podjęcie szeroko rozumianej tematyki dziejów starożytnego Rzymu. Organizatorzy zapraszają do wygłoszenia krótkich (do 20 minut) referatów w ramach jednego z trzech paneli: historycznego, numizmatycznego oraz archeologicznego.

Poprzez różnorodność podejmowanych zagadnień organizatorzy chcą pokazać niezwykłe bogactwo świata starożytnego Rzymu. Dlatego zaprezentować można wszelkie kwestie związane z wojskowością, religią, życiem codziennym, kulturą i sztuką różnych obszarów i okresów.

– Czekamy na wszystkich, których fascynuje starożytny Rzym i którzy chcieliby podzielić się swoją pasją. Udział przedstawicieli odmiennych specjalizacji, nawet z pozoru tak odległych jak konserwatorstwo czy antropologia, może być okazją do spojrzenia na Imperium Romanum z nowej, ciekawej perspektywy – uważa Krzysztof Belicki, prezes SKNN UW.

Zgłoszenia wraz z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, uczelnia) należy wysyłać na adres: numis.kn@uw.edu.pl do 24 kwietnia 2011 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć krótki abstrakt (do dziesięciu zdań), zawierający tytuł i cel pracy oraz streszczenie najważniejszych tez. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości czasowe, będzie on stanowił podstawę kwalifikacji na konferencję.

Organizatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Należy wysyłać je na podany wyżej adres e-mail.

Archeowieści są patronem medialnym konferencji.

Program konferencji Roma, Romae, Romae 2011