Zmarł prof. Lech Leciejewicz

23 marca w wieku 80 lat zmarł prof. Lech Leciejewicz, wybitny polski archeolog i mediewista. Był m.in. laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2002 roku, odznaczenia „LUX ET LAUS”. Przez większość życia, do 2001 roku, pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

Jego zainteresowania badawcze wiązały się z mediewistyką. Osiągnął na tym polu znaczne sukcesy. Naukowiec łączył w swojej pracy metody historyka i archeologa. Brał udział w badaniach nad początkami Słowiańszczyzny, zajmował się zagadaniem pochodzenia Słowian i genezą wczesnośredniowiecznych państw w Europie Środkowej i Skandynawii.

Opublikował kilkaset prac z zakresu dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy, w tym cenione opracowania: „Normanowie”, „Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy”, „Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej”, „Kołobrzeg: średniowieczne miasto nad Bałtykiem”.

Prowadził również wykopaliska. Badania archeologiczne cmentarzyska w Birce przyniosły mu ogólnoeuropejski rozgłos. Natomiast liczne prace dotyczące wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Polski stanowią podstawę dzisiejszej wiedzy na tym polu.

Jego współpracownicy podkreślają, że pomimo ogromnego dorobku naukowego, licznych nagród i wyróżnień, profesor Leciejewicz zawsze był człowiekiem skromnym i wiernym zasadom w życiu prywatnym i zawodowym.

Prof. Lech Leciejewicz urodził się w 1931 roku Poznaniu, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doktoryzował się w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w 1958 r. Był uczniem pioniera nowoczesnej polskiej archeologii prof. Józefa Kostrzewskiego. W 1979 r. został profesorem zwyczajnym. Był członkiem Komitetów Naukowych PAN: Słowianoznawstwa, Nauk Historycznych, Nauk Pra- i Protohistorycznych i Polskiej Akademii Umiejętności. Wykładał również na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.