Zapomniane dzieło Wita Stwosza?

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z podkarpackiej wsi Stobierna to dzieło Wita Stwosza – uważają znawca twórczości słynnego rzeźbiarza prof. Piotr Skubiszewski z Uniwersytetu Warszawskiego i Inga Platowska-Sapetowa, historyczka sztuki z Łańcuta.* Jeśli mają rację, to jest to jedyna znana dotąd Madonna z Dzieciątkiem spod ręki autora ołtarza mariackiego w Krakowie.

Badaniami nad pochodzeniem rzeźby Inga Platowska-Sapetowa zajęła się ponad dwa lata temu. Zauważyła, że Madonna ze Stobiernej ma kilka cech, które wskazują na autorstwo Wita Stwosza. Z jej ustaleniami zgadza się prof. Skubiszewski.

Charakterystyczne dla Stwosza jest chociażby wyraźne rysowanie się budowy ciała pod szatą oraz sama szata, która spływa fałdem łyżkowym. Podobna fałda występuje u św. Jana w ołtarzu mariackim. Jest ona jednak dużo skromniejsza niż u Madonny. Kolejny argument to odchylenie płaszcza Madonny bardzo podobne do tego samego elementu u dwóch postaci w krakowskim ołtarzu. Na autorstwo Stwosza mają też wskazywać sposób rzeźbienia włosów spływających na ramiona i kształt dłoni lewej ręki (prawa nie zachowała się).

Według Ingi Platowskiej-Sapetowej, Stwosz stworzył Madonnę w latach 1494-1495, czyli na krótko przed wyjazdem do Norymbergi. Prawdopodobnie była ona częścią Ołtarza Świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów w kościele Mariackim w Krakowie.

Madonna trafiła do kościoła w Stobiernej w 1891 r. Krakowskie kościoły chętnie pozbywały się wówczas średniowiecznych rzeźb usuniętych, gdy wymieniano wyposażenie na barokowe.

Więcej i zdjęcie w „Dzienniku Polskim„.

* W depeszy PAP oboje powiedzieli, że autorstwa Stwosza w rzeczywistości nie można stwierdzić. Może to być dzieło jego warsztatu albo naśladowców.

Tags: