Koniec prac remontowych w Karpackiej Troi

Popowodziowy remont Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy zwanej Karpacką Troją dobiegł końca. Rozpoczęte w październiku 2010 r. prace udało się zakończyć w zaplanowanym terminie. Tym samym, wraz z końcem minionego roku Karpacka Troja zamknęła niemal ostatecznie rozdział powodzi.

Do najważniejszych prac przeprowadzonych w skansenie należała naprawa zniszczonych rekonstrukcji chat, dróg wewnętrznych, ogrodzenia, a także wymiana posadzek, części tynków i płytek, stolarki drzwiowej, ślusarki aluminiowej oraz remont kotłowni i wszelkich instalacji w pawilonie wystawowym. Koszt przeprowadzonych robót budowlanych został pokryty w całości ze środków MSWiA, z dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Całkowite przywrócenie obiektu do użytkowania wymaga jeszcze uzupełnienia o wyposażenie, którego nie udało się uratować.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Inwest-Bud z Sanoka, która mimo olbrzymiego zakresu prac i krótkiego czasu na realizację zadania, sprawnie wywiązała się z umowy.

W chwili obecnej muzealnicy zajmują się przygotowaniem obiektu do otwarcia. – Przez najbliższych kilka miesięcy pracować będziemy nad montażem wystawy stałej, wyposażaniem rekonstrukcji chat z epoki brązu i wczesnego średniowiecza oraz organizacją zaplecza dla turystów. Po ich ukończeniu Karpacka Troja stanie się skansenem archeologicznym od dawna przez turystów poszukiwanym, w którym obok fascynującej podróży po najdawniejszych dziejach Polski, najmłodsi odnajdą zabawę, nieco starsi – przygodę i rozrywkę, poszukujący spokoju – relaks, a miłośnicy historii i archeologii – skarbnicę wiedzy o pradziejach Polski – informuje dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski.

Postępy w przygotowywaniu obiektu do otwarcia prezentowane będą na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej skansenu – www.karpackatroja.pl. Jego otwarcie zaplanowano na czerwiec 2011 roku. Dokładna data imprezy wraz z programem znana będzie w najbliższym czasie.

Tags: