150 ostrakonów z egipskiej świątyni

Zbiór aż 150 ostrakonów pokrytych pismem demotycznym odkryli włoscy archeolodzy podczas wykopalisk w Soknopaiou Nesos (Dime es-Seba) niedaleko jeziora Qarun w Fajum.

Ostrakon pokryty pismem demotycznym ze zbiorów Muzeum w Lipsku. Zdjęcie na licencji Creative Commons. Autor: Einsamer Schütze

Odkrycie pochodzi z czasów rzymskich. Na każdym ostrakonie znajduje się imię kapłana ze świątyni poświęconej bogu Soknopajosowi (częściej zwanemu Sobek). W ocenie badaczy odkryte teksty pozwolą lepiej poznać praktyki religijne i społeczność kapłanów w Egipcie okresu grecko-rzymskiego.

Według dr. Mario Capasso, kierownika włoskiej misji, odkryte ostrakony mogły być przechowywane w świątynia Sokopajosa, skąd wyrzucono je podczas nielegalnych wykopalisk pod koniec XIX w.

Soknopaiou Nesos to jedno z cenniejszych stanowisk z okresu panowania w Egipcie Greków i Rzymian. Pustynny klimat zachował do naszych czasów m.in. liczne papirusy, które stały się niezwykle cennym źródłem dla poznania tamtych czasów. Swój najlepszy okres miejscowość przeżywała w II wieku n.e., gdy przebiegał przez nią ważny szlak handlowy.

Ostrakony to ceramiczne skorupy bądź fragmenty kamieni służące jako materiał piśmienniczy. Używano ich najczęściej w Grecji i Egipcie. Najbardziej znane są z tzw. sądu skorupkowego w Atenach. Tamtejsi obywatele decydowali o wydaleniu któregoś z polityków na 10 lat wypisując jego imię na ostrakonach. Od tej procedury pochodzi słowo ostracyzm.

Na podstawie komunikatu prasowego opublikowanego na stronach Zahi Hawassa, szefa egipskiej Najwyższej Rady Starożytności.