Trójwymiarowa dokumentacja starych grodów

Grodziska w Starej Łomży i Wicinie dorobiły się w tym roku nowoczesnej trójwymiarowej dokumentacji. Stworzyli ją Michał Dąbski i Miron Bogacki ze Studia MD Fotografia Techniczna.

Dokumentacja grodziska w Starej Łomży, a także położonego niedaleko wzgórza św. Wawrzyńca powstała na zlecenie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Grodzisko składające się z wciąż doskonale widocznych majdanu i dwóch podgrodzi było prawdopodobnie wczesnopiastowskim ośrodkiem władzy terytorialnej. Prowadzone swego czasu badania archeologiczne wykazały, że było zamieszkane od XI do początku XIV w. Na wzgórzu św. Wawrzyńca są natomiast pozostałości nowożytnego kościoła, a także cmentarzysko średniowieczne i nowożytne.

Dąbski i Bogacki wykonali za pomocą aparatu przyczepionego do balonu helowego zdjęcia lotnicze 14-hektarowego obszaru. Z uzyskanych zdjęć powstała tzw. ortofotomapa a także trójwymiarowy model całego terenu. By model był jak najdokładniejszy Wiesław Małkowski wykonał pomiary geodezyjne, które umożliwiły nadanie georeferencji wszelkim zebranym materiałom. Dodatkowo wykonano też mapę warstwicową terenu oraz wirtualną panoramę okolic grodziska. Oto efekty.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_1ngWFlZOsA&fs=1&hl=pl_PL&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999]

Podobną dokumentację Dąbski, Bogacki i Małkowski stworzyli w tym roku również dla łużyckiego grodziska w Wicinie w województwie lubuskim, które słynie z wyrobów z brązu i śladów najazdu dokonanego około 2500 lat temu przez Scytów bądź innych napastników używających charakterystycznego dla tych koczowników uzbrojenia.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iO4qfIPXCdI&fs=1&hl=pl_PL&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999]

Jak podkreślają autorzy dokumentacji, stworzenie trójwymiarowego modelu umożliwia między innymi prowadzenie obserwacji całego terenu na dowolnej płaszczyźnie, wykonywanie przekrojów, dokładnych pomiarów odległości i powierzchni terenu, czy pomiarów różnicy wysokości pomiędzy wyznaczonymi punktami. Możliwe jest także dalsze przetwarzanie danych w programach do obróbki grafiki 3D. Wirtualne panoramy mogą służyć zaś celom popularyzatorskim.

Uzyskane podczas dokumentacji dane mogą być integrowane w środowisku GIS oraz uzupełniane o kolejne materiały (z badań powierzchniowych, prospekcji geofizycznych, itd.).