Prehistoryczna spódnica i zmumifikowana koza

Fragmenty trzcinowej spódnicy sprzed około 5900 lat i równie stara zmumifikowana koza to najnowsze odkrycia archeologów pracujących w jaskini Areni-1 w południowej Armenii, która jest prawdziwą skarbnicą prehistorycznych zabytków z materiałów organicznych.

Znalezisko ogłoszono na specjalnej konferencji zorganizowanej w stolicy kraju.

Jak twierdzą odkrywcy, spódnica jest jedną z najstarszych odnalezionych dotąd na świecie części ludzkiego ubrania z plecionej trzciny.

Koza natomiast jest o jakieś tysiąc lat starsza od pierwszych znanych zmumifikowanych zwierząt z Egiptu.

Na podstawie depeszy AP. Niestety nie podano w niej, czy mumia kozy jest naturalna, czy też jest dziełem człowieka.

O jaskini Areni-1 najgłośniej było w czerwcu tego roku, gdy naukowcy ogłosili odkrycie tam doskonale zachowanego najstarszego skórzanego buta świata. Jest on o około 400 lat młodszy od spódnicy.

Tak doskonałe zachowanie materiałów organicznych to sprawka chłodnego i suchego mikroklimatu, który panuje w jaskini od tysiącleci. Dodatkowo zabytki leżą pod warstwą owczych odchodów.

Tags: ,