Homo erectus dotarli do Polski 800 tys. lat temu

Co najmniej 800 tys. lat temu na terenie naszego kraju pojawili się pierwsi ludzie. Wykonane przez nich narzędzia polscy badacze odkryli w żwirowni w Kończycach Wielkich (Śląsk Cieszyński). To najstarsze ślady ludzi w Polsce i na północ od Karpat. Opis badań naukowcy opublikowali w prestiżowym „Journal of Archaeological Science”.

Członkami zespołu badawczego są archeolog Eugeniusz Foltyn, Edelgarda M. Foltyn (Uniwersytet Śląski), Leonard Jochemczyk, Jerzy Nawrocki (Państwowy Instytut Geologiczny), Małgorzata Nita (Uniwersytet Śląski), Jan Maciej Waga (Uniwersytet Śląski) i Antoni Wójcik (Państwowy Instytut Geologiczny).

Badacze odkryli kamienne narzędzia, rdzenie oraz odłupki wykonane około 800 tys. lat temu z różnych surowców w tym z różnych odmian miejscowego krzemienia.

Naukowcy ślady obecności Homo erectus odkryli już w latach 2004 i 2005, ale dokładne badania (w tym datowanie) oraz przygotowanie artykułu do publikacji w prestiżowym czasopiśmie naukowym zajęło kilka lat. Nad ustaleniem wieku znaleziska czuwał prof. Wójcik. Zastosowane metody datowania paleomagnetycznego i paleobotanicznego wykazały, że skały, w których znaleziono narzędzia, mają ponad 800 tys. lat.

– Są to dwa narzędzia służące do ćwiartowania mięsa i rozłupywania kości oraz materiały do produkcji narzędzi. Przedmioty są teraz opracowywane. Będzie można odczytać z nich informacje, w jaki sposób używano narzędzi, być może zachowały się na nich fragmenty tkanek. Po zakończeniu badań chciałbym, żeby znaleziska trafiły do cieszyńskiego muzeum – powiedział lokalnej Gazeciecodziennej.pl paleogeograf dr. Jan Maciej Waga z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Homo erectus pojawili się około 2 mln lat temu w Afryce. W ciągu następnych kilkuset tysięcy lat opanowali Azję i Europę. Ich potomkami są wymarli już neandertalczycy oraz jedyny istniejący obecnie gatunek człowieka, czyli Homo sapiens.

Foltyn, E., Foltyn, E., Jochemczyk, L., Nawrocki, J., Nita, M., Waga, J., & Wójcik, A. (2010). The oldest human traces north of the Carpathians (Kończyce Wielkie 4, Poland) Journal of Archaeological Science, 37 (8), 1886-1897 DOI: 10.1016/j.jas.2010.02.014

Artykuł polskich badaczy jest dostępny na stronach JAS od marca 2010 r. Tymczasem informacja o odkryciu pozostawała prawie całkowicie nieznana (również mnie, bo niestety nie mam czasu przeglądać tego magazynu). Dopiero teraz Uniwersytet Śląski opublikował króciutki komunikat prasowy. To niestety kolejny przykład dość powszechnego w Polsce braku umiejętności chwalenia się ciekawymi odkryciami i badaniami.