Innowacyjni neandertalczycy?

Neandertalczycy potrafili zmieniać swoje narzędzia, by dostosować się do nowych warunków – przekonuje antropolog Julien Riel-Salvatore z Uniwersytetu Kolorado w Denver.

Jego zdaniem nasi wymarli kuzyni byli dużo bardziej zaradni niż dotąd uważano. A dowodem na to mają być zabytki, które badacze zaliczają do tzw. kultury uluckiej (od Zatoki Uluzzo w południowych Włoszech).

Riel-Salvatore przez siedem lat badał stanowiska tej kultury. Pojawiła się ona około 35 tysięcy lat temu w południowych Włoszech. Półwysep Apeniński zamieszkiwali jeszcze wówczas neandertalczycy (kultura mustierska). Kultura ulucka jest bardzo podobna do mustierskiej, ale ma wiele cech nowatorskich – broń miotaną, użycie ochry, narzędzia z kości czy ozdoby. Są też podstawy by sądzić, że przedstawiciele tej kultury łowili ryby i polowali na małe zwierzęta, a nie koncentrowali się jedynie na polowaniu na duże ssaki.

„Nowoczesność” identyfikowanej z neandertalczykami kultury uluckiej od lat tłumaczono wpływem Homo sapiens, którzy pojawili się w Europie około 40 tys. lat temu. Nie była to jedyna taka kultura, która pojawiła się wówczas w Europie. Podobnie było z kulturą szatelperońską z Francji i szelecką (głównie tereny Węgier i Słowacji).

Jednak zdaniem amerykańskiego antropologa w przypadku kultury uluckiej sytuacja jest inna, ponieważ teren na którym się pojawiła był odcięty od ziem zamieszkanych przez Homo sapiens barierami geograficznymi. A to pozwala zakładać, że neandertalczycy z tego terenu sami unowocześnili kulturę mustierską. Gdy w wyniku zmian klimatycznych zaczęło ubywać dużych ssaków, na które neandertalczycy tradycyjnie polowali, mieszkańcy południowych Włoch musieli np. nauczyć się polować na mniejsze zwierzęta za pomocą broni miotanej.

– To że neandertalczycy potrafili zaadaptować się do nowych warunków i wprowadzać innowacje, świadczy o tym, że byli pod względem kulturowym podobni od nas – mówi Riel-Salvatore.

Wyniki badań antropologa ukażą się w grudniowym numerze „Journal of Archaeological Method and Theory”. Artykuł został już opublikowany w internecie.

Riel-Salvatore, J. (2010). A Niche Construction Perspective on the Middle–Upper Paleolithic Transition in Italy Journal of Archaeological Method and Theory DOI: 10.1007/s10816-010-9093-9

Dostępny jest też komunikat prasowy Uniwersytetu Kolorado.