Czego dowiedzieliśmy się dzięki wykopaliskom pod opolskim amfiteatrem

– Gród, czyli osadę otoczoną wałem drewniano-ziemnym, zbudowano na wyspie odrzańskiej w końcu X w., podobnie, jak inne grody piastowskie na Śląsku. W 983 roku, w trakcie trudnego dla Niemców momentu, jakim było powstanie Słowian na Połabiu, Mieszko wybudował grody wzdłuż linii Odry, na wyspach odrzańskich, od Głogowa poprzez Wrocław, Opole, najprawdopodobniej Koźle, po Racibórz – mówi o początkach Opola docent Sławomir Moździoch z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W ocenie badacza jednym z najważniejszych efektów wykopalisk, które prowadzono ostatnio przy okazji remontu opolskiego amfiteatru, jest ustalenie, że Ostrówek, czyli ów piastowski gród dający początek Opolu, był dużo większy niż dotąd sądzono. Więcej o najstarszych dziejach Opola przeczytacie w rozmowie Nowej Trybuny Opolskiej z docentem Moździochem.