Wytapianie żelaza w Pruszkowie, siłacze w Biskupinie, czyli archeologiczne lato trwa

Wraz z zakończeniem obchodów bitwy pod Grunwaldem nie skończyły się archeologiczno-historyczne atrakcje tego lata. Coraz więcej instytucji stara się przygotować ciekawe imprezy, które przyciągną turystów i miłośników historii.

Wnętrze zrekonstruowanej starożytnej dymarki podczas wytopu żelaza. Fot. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

I tak np. od 2008 r. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie podejmuje latem próby rekonstrukcji dawnych technik wytopu żelaza w dymarkach. W prowadzonych raz na 2-3 tygodnie wytopach może brać udział każdy chętny i to bezpłatnie. Imprezy są nie tylko pokazami dla widzów, ale także pełnoprawnymi eksperymentami archeologicznymi, których celem jest odtworzenie starożytnego procesu wytopu. Doświadczenia prowadzi Wojciech Sławiński wraz z pracownikami muzeum. Będą oni tłumaczyć zgromadzonym przebieg procesu oraz wytłumaczą, jak wielką rolę odgrywały takie niepozorne dymarki w dziejach Europy.

Dymarka podczas eksperymentalnego wytopu. Fot. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

W tym roku wytopy odbędą się jeszcze 24 lipca, 14 sierpnia i 4 września. Zaczynają się o godz. 16. Wytopy są częścią trwającej do września Kampanii Ognia – kilkunastu wydarzeń artystycznych, popularnonaukowych i edukacyjnych. Więcej szczegółów na stronie muzeum.

Wiele imprez organizuje również Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Jedną z nich jest konkurs siłaczy i pokaz dawnych sportów, który odbędzie się 8 sierpnia (godz. 8). Widzowie będą mogli oglądać prawdziwych siłaczy, którzy będą walczyć w tradycyjnych konkurencjach o tytuł „mocarza biskupińskiego”.

Podnoszenie ciężaru z kłód w 2009 r. Fot. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

To oczywiście tylko dwa przykłady. W całym kraju organizuje się dziesiątki historyczno-archeologicznych imprez, których poziom i wierność dawnym realiom są coraz wyższe. Wiele z nich znajdziecie w naszym dziale Wydarzenia. Jeśli wiecie o jakichś imprezach, których tam nie ma, to piszcie na adres archeowiesci@gmail.com.