Co się kryje pod bydgoskim Starym Rynkiem

Archeolodzy odkryli pod płytą Starego Rynku w Bydgoszczy pozostałości ratusza z XVI w. oraz naczynia i ceramikę z XII w. i z II-III w. p.n.e. Obecnie trwają prace wykopaliskowe, które mają się zakończyć na początku lipca.

– Na początku przeprowadzono badania geofizyczne, które wskazały na zarys reliktów ratusza z XVI w. – powiedział PAP prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. – Nasze badania wykopaliskowe, wykonywane na zlecenie miasta, pozwoliły na dokładną lokalizację ratusza, ustalenie jego podziałów wewnętrznych i poziomu zalegania piwnic.

Udało się ustalić, że poziom posadzki ratusza, zbudowanego w 1515 roku, znajduje się na głębokości 4 m poniżej współczesnej powierzchni rynku. Wokół ratusza dobudowywano w czasach późniejszych wieniec kramów, opartych na gorszych fundamentach niż sam ratusz.

– Odkryliśmy również bruk wieży ratuszowej, która zachowała się w całości na poziomie przyziemia – dodaje prof. Chudziak.

Zaskoczeniem dla archeologów było odnalezienie śladów osadnictwa w postaci fragmentów naczyń z XII w., czyli zanim został wybudowany ratusz.

Pod płytą Starego Rynku archeolodzy natrafili również na naczynia i ceramikę z epoki żelaza, czyli z II-III w. p.n.e.

– Z archeologicznego punktu widzenia – mówi prof. Chudziak – odkryte mury ratusza są na tyle dobrze zachowane, że powinna tam powstać ekspozycja np. pod szkłem. Jednak decyzja w tym przypadku należy do konserwatora zabytków.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce. Zdjęcia.