Złote monety z klasztoru

Pięć złotych monet i srebrny medalion odkryto w murach Centrum Kultury w Lublinie (dawny klasztor wizytek) podczas prac remontowych.

Kosztowności znajdowały się w skrzynce z piaskowca. Na niej leżała ołowiana płytka z łacińskimi napisami. Jak się okazało jest to akt erekcyjny kościoła z 16 września 1748 r. Monety to niderlandzkie dukaty z XVII i XVIII w., ofiarowane przez uczestników uroczystości. Możliwe, że mury klasztoru kryją więcej kosztowności złożonych podczas tego wydarzenia.

Więcej w Dzienniku Wschodnim.

Tags: