Satelita ujawni ilu Indian żyło niegdyś w Amazonii?

Michael Palace z Uniwersytetu New Hampshire otrzymał od NASA grant wysokości 364 tys. dol. na realizację programu badawczego, którego celem jest oszacowanie liczby mieszkańców prekolumbijskiej Amazonii za pomocą satelity.

Od lat w nauce toczy się spór o liczbę mieszkańców ogromnej puszczy, która rośnie wzdłuż Amazonki i jej dopływów. Wedle części badaczy tereny te były bardzo słabo zaludnione – żyło na nich około pół miliona ludzi. Jest jednak duża grupa archeologów i antropologów, która twierdzi, że na tych ziemiach żyło co najmniej kilka milionów ludzi. Niektórzy mówią nawet o 10 milionach.

Ta druga grupa powołuje się na coraz częściej odkrywane pozostałości dawnych osad i skupiska tzw. czarnej ziemi (terra preta). Ta wyjątkowo żyzna ziemia jest najpewniej produktem dawnych mieszkańców Amazonii, którzy mieszali naturalną, mało żyzną glebę Amazonii z odpadami organicznymi, węglem drzewnym oraz pokruszonymi skorupami glinianych naczyń. W efekcie powstawała zadziwiająco dobra ziemia, która do dziś zachowała żyzność.

I to właśnie terra preta ma pozwolić badaczom na w miarę precyzyjne oszacowanie liczby dawnych mieszkańców Amazonii. Palace chce do tego wykorzystać obrazy hiperspektralne wykonane przez należącą do NASA satelitę Terra. Specjalny czujnik tej satelity „widzi” w 242 kanałach spektralnych (przedziały długości fal elektromagnetycznych). Takie zdjęcia pozwalają naukowcom zidentyfikować chemiczny skład liści drzew, a na jego podstawie ocenić na jakiej rosną glebie. W ten sposób naukowcy stworzą mapę występowania terra preta. Znając powierzchnię zajmowaną przez tę żyzną glebę, będą mogli dokładniej oszacować populację jej twórców.

Naukowcy od dawna szukają w Amazonii miejsc występowania terra preta, gdyż są one świadectwem istnienia dawnych osad. Choć znaleziono ich całkiem dużo, to odkrycie wszystkich takich obszarów na terenie o powierzchni 6 mln km kw. jest niemożliwe za pomocą tradycyjnych metod.

Na podstawie komunikatu prasowego Uniwersytetu New Hampshire. Polecam też mój tekst o zaginionych ludach Amazonii, w którym napisałem o najważniejszych odkryciach wskazujących na całkiem spore zaludnienie Amazonii przed przybyciem Kolumba.